Přehled tréninkových témat

Přehled tréninkových témat

Asertivní, autentická komunikace

Profesionální komunikace se zákazníkem

Koučovací přístup v manažerské praxi

Poskytování zpětné vazby

Konzultační dovednosti

Procesní a projektové řízení

Vedení porad a workshopů

Vedení, řízení a motivace lidí

Prezentační dovednosti

Networking

Remote komunikace

Sketchnoting

Prezentace podle Steva Jobse

Etický leadership a firemní etika

Unconscious Bias - limity předsudků

Budování osobní značky a PR

Improvizace a zvládání nejistoty

Emoční inteligence

Výběrový a přijímací pohovor

Work-life balance a osobní integrita

Stress management

Time management

Energie pro obchodní úspěch

Zvládání změn v organizaci

Inovativní myšlení, řešení problémů

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat