Agilní management pro zvládnutí prostředí VUCA World

Náš nejnovější trénink jsme pro Vás připravili na základě zkušeností práce s budováním agilních organizací – od těch malých až po velké korporace, které se rozhodly budovat agilní management organizace. Ukazuje se, že přes veškeré procesní nástroje pro agilní řízení, agilní manifesty a agilně navrženou strukturu, se organizace agilními nestávají. O úspěchu opět rozhoduje lidský faktor. A právě na spolupráci lidí, mobilizaci jejich energie a praktické uchopení agilního managementu, je zaměřen náš nový projekt. Jedná se o tréninkový workshop, vytvořený pro Vás na míru, který Vám vytvoří agilní týmy a funkční dynamický management.
 • Agilita – jak vybudovat reálně agilní organizaci

Agilita, z lat., hbitost, obratnost, čilost

Jedná se o na míru tvořený tréninkový workshop, který Vám vytvoří agilní týmy a funkční agilní management.

Současně se trénink věnuje tématu VUCA WORLD. Co je to VUCA?

Pojem VUCA World vznikl v armádě a charakterizoval vývoj podoby nových vojenských konfliktů. Jedná se o akronym a znamená:

 • V = Volatility = Volatilita: popisuje povahu a dynamiku změn v živých systémech a povahu i rychlost sil změny či změn jejich katalyzátorů.
 • U = Uncertainty = Neurčitost: nedostatečná možnost předpovídat budoucí chování; nečekaná překvapení; klamlivé přesvědčení porozumění problémů, událostí.
 • C = Complexity = Složitost: množství protichůdných sil, nerozpoznatelný řetězec příčin a následků, chaos obklopující organizaci.
 • A = Ambiguity = Nejednoznačnost, víceznačnost; míchání významů a interpretace správ; protichůdné informace.

Tento “svět” VUCA klade na management zcela nové nároky. Klíčem k úspěchu je agilita. Opravdová AGILITA.

V našem tréninku Vás čekají 2 intenzivně prožité dny zaměřené na týmovou práci, komunikaci a výměnu informací, na mapovaní osobnostních dispozic agility a nastavení vzájemné spolupráce v agilních systémech řízení.

Jedná se o silně zážitkový trénink, kdy je jeho část realizována na leteckém simulátoru. To umožňuje posílit agilní techniky řízení o metodiku Crew Resource Management vyvinutou NASA.

Odstartujte s námi cestu k opravdové agilitě.

Protože se tématu agility věnujeme opravdu dlouho, věříme, že Vás zaujme náš článek o agilitě: https://www.linkedin.com/pulse/agilita-cesta-k-%C3%BAsp%C4%9Bchu-nebo-na-psychiatrii-martin-kalenda/

Cíle tréninku:

 • Praktické zvládnutí základních principů agilního řízení a přechod do agilní excellence.
 • Sladění týmů a dosahování úspěchu organizace ve VUCA world.
 • Posílení týmové spolupráce, provozní efektivita agilně řízené organizace.
 • Agilní spojenectví s interními i externími partnery.

 

Organizační souvislosti:

 • Trénink je dvoudenní s volitelným Follow Up workshopem. K tomu je možné podpořit vybrané manažery individuálním koučinkem.
 • Doporučená velikost trénovaného týmu 4 – 8 osob.
 • Případné možnosti rozšíření na větší týmy pro Vás rádi připravíme.

 

Obsah:

 • Vítejte ve VUCA World – co pro nás znamená dynamicky se měnící prostředí a co víme o budoucnosti?
 • Agilita – základní principy úspěchu (přežití) ve VUCA World – inspirace z armády a IZS – úvodní workshop.
 • Mobilizace energie lidí v organizaci – práce s vizí.
 • Motivace v týmové praxi.
 • Agilita vs. Agitovanost.
 • Práce s pasivní rezistencí.
 • Osobnostní dispozice v agilním prostředí – osobnostní dotazník NEO-PIR, individuální interpretace a vyjasnění souvislostí.
 • Workload management v agilním systému řízení.
 • Předávání informací a eliminace komunikačních chyb.
 • Limity osobnostní zátěže – workload management.
 • Práce s důvěrou/limity obav a strachu.
 • Osobnostní dispozice pro práci s nejistotou a posilování schopností.
 • Práce s riziky.
 • Crew Resource Management – jak vytvořit reálnou agilitu.
 • Trénink na leteckém simulátoru + Poletový debriefing.
 • Checklist agility – co u nás bude fungovat.
 • Naše agilita – týmový závěr.
 • Osobní paměťové karty a individuální výstupy.
 • Závěr tréninku.

 

Vedení tréninku:

MUDr. Martin Kalenda, MBA nebo Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. In SHRM, Mgr. Daniela Krížiková

Letová část: Capt. Ing. Jaroslav Slováček nebo Capt. Ing. Maxmilian Putzier

Jak vypadá opravdová agilita? MUDr. Martin Kalenda, MBA, který je zodpovědný za vedení tréninků a projektů Agilita a VUCA, je současně expertem, který se podílí na tréninku agilního managementu pro týmy integrovaného záchranného systému. Zde záběry ze závěrečného “show” – letecký den HEMS a IZS – Helicopter show. Agilita v realitě.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat