Leadership for Future

Unikátní rozvojový program pro všechny generace leaderů

2 intenzivně prožité dny, které motivačně posílí Váš management.

 

Unikátní rozvojový program pro všechny generace leaderů

Základní charakteristika programu

 • Program, který propojuje trénink s workshopem a pracuje s Vašimi aktuálními tématy
 • Trénink, který rozvíjí silné stránky jednotlivců a posiluje jejich autenticitu
 • Trénink, který otevírá oči a vytváří Vaši úspěšnou budoucnost

2 intenzivně prožité dny, které motivačně posílí Váš management

 

Program dvoudenního tréninku:

 • Úvod do programu, metodika a cíle programu.
 • Seznámení účastníků programu, networking – vytváříme tým rozvoje týmů.
 • 3 aspekty tvorby úspěšného týmu v souvislostech:
  • Self assessment situace v mém týmu
  • Diskuse – co nejčastěji ve svých týmech řešíme
 • Kontext současné business situace – VUCA World a pro týmová práce je základním aspektem přežití – inspirace z armády, speciálních jednotek, inspirace ze života záchranářů.
  • 5 faktorů: Týmová práce, Rozdělení rolí, Mistrovství, Respekt, Důvěra
 • Modelové situace „Most přes VUCA Valley“ – motivace a důvěra v týmu, práce pod tlakem, v nejasném informačním poli.
  • Vlastní hra
  • Rozbor
  • Osobní závěry
 • Debriefing – zpětná vazba jako nástroj zlepšování týmu – rozvoj učící se organizace.
 • Formování vize změn
 • Zdroje důvěry a nedůvěry v dynamicky proměnném prostředí
 • Hra Tangram
 • Situace v mém týmu, v mojí firmě
 • Práce s projektivní technikou „VIZE“
 • Osobní paměťové karty
 • ¨3xE – Zdroj superefektivity – Engagement, Enablement, Empowerment
 • Top „5 drivers“ a jak s nimi v jednotlivých oblastech pracovat – nová role leadera
 • Motivátory
 • GEARBOX to SUCCESS – Převodovka úspěchu. 3 rozměry lidské práce a vytváření výsledků.
 • Závěr prvního dne programu – sdílení nových znalostí a vzájemná inspirace
 • Rekapitulace metodikou „Asociační mapa“, diskuze k tématu, fixace znalostí a dovedností
 • Jak mapovat potenciál jednotlivce, jak identifikovat talent, jak rozvíjet tým
 • Mapa potenciálu úspěchu
 • Dimenze potenciálu „Energie a Engagement“ od plniče k spolupodnikateli (ownership)
 • Dimenze znalostního potenciálu – nový pohled na rozvoj znalostí a dovedností (manuální a kognitivní rozměry v kontextu rutinních a nerutinních aktivit a činností)
 • Mapování jednotlivých týmů – definování konkrétních oblastí práce v týmech jednotlivých manažerů
 • Kde jsou moji lidé a kde jsem já?
 • GROW zpětná vazba – dialog – rozvoj potenciálu
 • Závěr programu – vytvoření individuálních rozvojových plánů (SSC/paměťové karty)
 • Diskuse, sdílení, inspirace
 • Pozn.:
  Program a jeho časování může variovat na základě
  týmové dynamiky a aktuálních témat k řešení.

 

Otevřený trénink:

Termíny:

 1. – 9.6. 2023 Zcela obsazeno
 2. – 22.8. 2023

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat