Prezentační dovednosti

Co se lidé na tréninku naučí

  • Strukturovat prezentaci tak, aby vynikla nejdůležitější sdělení, využívat klíčové principy dobré prezentace (ethos- pathos-logos), optimálně spojit verbální a obrazovou část.
  • Pracovat s publikem, reagovat na dotazy a námitky, dostat auditorium na svou stranu.
  • Efektivně se na prezentaci připravit, profesionálními technikami zvládnout vlastní trému a stres a rétoricky se rozcvičit.

Pro koho je trénink určen

  • Každého, kdo své vize, úkoly, projekty či produkty potřebuje představit dalším lidem.
  • Všechny, kdo chtějí vystupovat sebevědomě, profesionálně a kompetentně.
  • Pro manažery, HR, obchodníky.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat