Procesní a projektové řízení

Pomocí hry se naučíme základům procesního řízení.

Co se lidé na tréninku naučí:

  • Stávající proces důkladně zanalyzujeme, uděláme procesní mapu a postupně budeme     zlepšovat jeho KPI.
  • Až se potenciál postupného zlepšování vyčerpá, navrhneme redesign procesu.
  • Projektovým způsobem naplánujeme a zrealizujeme změnu procesu tak, abychom odbourali všechny procesní bariéry a eliminovali neproduktivní procesy.
  • Nově zavedený proces zanalyzujeme a navrhneme zlepšovací návrhy.

Kurz je vhodné spojit s kurzem Projektového řízení     

Projektové řízení

Na kurzu si pomocí řešení případových studíí a her osvojíte základy projektového řízení.

Co se lidé na tréninku naučí:

  • Rozfázovat projekt od iniciace až po vyhodnocení.
  • Připravit strategii projektu metodou logického rámce
  • Připravit projekt pomocí 5 plánu.
  • Vyhodnotit a ošetřit rizika metodou RIPRAN
  • Rozumět požadavkům na způsob řízení projektu – řídící struktury, role, periodicita porad týmů…
  • Podle potřeby probereme i komunikační a manažerské dovednosti potřebné pro vedení projektu.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat