Cookies

Použití cookies

1. Základní informace

Protokol http je protokol, kterým komunikuje webový server, na kterém jsou uloženy tyto webové stránky s Vaším prohlížečem.

Protokol HTTPS je verze protokolu http, která používá šifrovanou komunikaci.

Jako Cookie se v protokolu http/https, označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Slouží také k tomu, aby server věděl, jakými stavy jste na webu prošli, a uměl se třeba vrátit na předchozí stránku. Cookies lze nastavovat také na straně serveru.

Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Vás během Vašeho pobytu na webových stránkách zjistí, může sledovat, co Vás zajímá, na jakých stránkách jste setrvali déle, může uchovávat celou Vaši cestu po webu. Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek. V případě, že bude Váš počítač napaden, může útočník z cookies získat vaše osobní údaje a může se Vaší identitou v některých případech prokázat webovému serveru, který navštěvujete.

Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem činíme.

Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identifikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá osobními údaji a s jako takové je provozovatel webu povinen chránit a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.

Účel cookies. Vzhledem k tomu, že protokol http je bezestavový, mohou být některé cookies nutné pro normální běžnou funkci webových stránek. Jiné slouží zlepšení funkcí a personalizaci obsahu, další mohou sledovat Vaše preference, mohou ukládat informace, které jsou pak předvyplňovány do formulářů, mohou umožňovat sledování Vašeho pohybu na internetu nebo daných webových stránkách.

Zdroj cookies. Některé cookies mohou patřit provozovateli stránek a pracují pouze s doménou, na které si právě prohlížíte webové stránky. Ale provozovatel těchto stránek může dovolit třetím stranám, aby prostřednictvím jeho stránek ukládaly cookies do Vašeho počítače (typicky cookies pro Google analytics).

Webové signály jsou elektronické obrázky (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat v zasílání souborů cookie na webech, umožňovat počítat uživatele, kteří tyto weby navštíví. Webové signály mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, aby bylo možno zjistit, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy.

2. Zákonné podmínky pro použití cookies

 • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
 • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES).
 • Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal. Souhlas můžete poskytnout i nastavením svého prohlížeče.
 • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
 • Vždy byste měli mít možnost cookies deaktivovat nebo odmítnout.
 • Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

3. Používané cookies

Tyto webové stránky používají tyto cookies:

 • HS – je nevyhnutná Wix cookie (cookie používaná nástrojem pro tvorbu webových stránek Wix), která zabezpečuje to, aby byla načtena správná stránka vyžádaná Vaším prohlížečem. Cookie se po skončení relace vymaže.
 • SVSession – je cookie, která zaznamenává přístup uživatele na Wix stránku. Všechny Wix stránky tímto způsobem rozlišují, zda se jedná o novou nebo opakovanou relaci. Životnost této cookie je 5 let.
it.Wix.com cookies
 • _dc_gtm_UA-xxxxxx – Tato cookie je spojena se stránkami používajícími Google Tag Manager k načtení skriptů a kódu. Tam, kde je použita, je považována za striktně nezbytnou cookie, protože bez ní skripty nemohou korektně fungovat. Na konci jména cookie je unikátní číslo, které taktéž slouží jako identifikátor pro přidružený účet Google Analytics.
 • GCSCU_xxxxxx – Technická cookie, která zmizí po ukončení relace.
 • _ga – Tato cookie je spojena s Google Universal Analytics. Tato služba redukuje závislost na cookies obecně a nastavuje jenom tuto a jednu další cookie _gat, která rozlišuje mezi uživateli tak, že jim přiřadí náhodné číslo sloužící jako identifikátor. Je zahrnuta v každém požadavku na zobrazení stránky a umožňuje získávat uživatelská data pro analytické a optimalizační účely webu. Životnost _ga je 2 roky, životnost _gat je 1 minuta.
Wix.com cookies

Technické cookies, které zmizí po ukončení relace.

 • _wix_browser_sess
 • _wixCIDX
 • _wixUIDX
 • _wixAB3|xxxxxx
 • wixSession
 • wixLanguage
 • wixClient
 • visid_incap_xxxxxx
 • userType
 • mp_xxxxxx_mixpanel
 • incap_ses_289_xxxxxx

Google Analytics cookies a jejich životnost

Jedná se o cookies nastavené službou Google Analytics, která umožňující majiteli webu sledovat chování uživatele na webu pro účely jeho optimalizace. Tyto cookies identifikují zdroj, resp. odkud se uživatel dostal na web. Cookies jsou aktualizovány pokaždé, když jsou data odeslána do služby Google Analytics a jejich životnost je:

 • __utma, 2 roky
 • __utmb, 30 minut
 • __utmc, do konce relace
 • __utmz, 6 měsíců

4. Jak se bránit sledování

Nechcete-li povolit cookies třetích stran, můžete jejich ukládání na počítač zamezit nastavením prohlížeče, který používáte. Můžete nastavit jak to, zda povolíte cookies třetích stran, tak lze nastavit funkci „Do NOT Track“ která vysílá webovému serveru, na který přistupujete signál, že si nepřejete být sledováni (samotné odeslání tohoto požadavku nezajišťuje, že bude serverem respektován). Můžete si vytvořit seznam třetích stran, jejichž přístup k Vašemu počítači bude blokován.

Informace o nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:

 • Microsoft Edge – Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie.
 • Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení.
 • Google Chrome – Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu> Soubory cookie.
 • Mozila Firefox – Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení> Ochrana proti sledování

V nastavení si můžete nastavit i funkci Do Not Track.

Obdobným postupem můžete cookies za svého počítače vymazat a to buď všechny najednou, nebo selektivně.

5. Další informace

Informace o právech subjektů osobních údajů naleznete zde.

Jste-li přesvědčeni, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem nebo potřebujete nějaké vysvětlení či informaci obraťte se na nás:

Kontakt na nás:

IMAGELAB s.r.o.

Kundratka 1994/20
180 00 Praha 8
Tel: +420 284 689 877
Mobil: +420 731 450 497

Jednatelem společnosti je MUDr. Vratislav Kalenda a lze jej kontaktovat mailem na imagelab@imagelab.cz

Máte právo si stěžovat i u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz