Vibrant Remote Learning

Vibrant Remote Learning

Náš originální koncept online vzdělávání je jedinečný v tom, že i do remote rozvoje přináší skutečný zážitkový tréning a systémový rozměr. To nám umožňuje pracovat s emocemi a postoji lidí a využít i online vzdělávání jako nástroj na osobnostní změnu lídrů a zaměstnanců.

VIBRANT REMOTE LEARNING skutečně vtáhne Vaše zaměstnance do rozvoje. Je založený na intenzivním kontaktu, interakci a propojení s praxí. Vašim lidem tak umožňuje efektivně a úspěšně zvládat situace v reálném životě a přináší potřebný posun organizace jako celku.

Záruka vibrujícího učení

Hlavní výhody naší koncepce rozvoje na dálku

Rozvojové jednohubky

Rozvojová témata krájíme na lehko stravitelné kousky, čímž děláme vzdělávání svěží a atraktivní. Průběžný kontakt zároveň podporuje postupné a dlouhodobě udržitelné změny v chování a postojích.

Vztah důvěry

Náš koncept umožňuje intenzivní individuální kontakt s lektorem, který je prostorem pro vytvoření raportu – atmosféry důvěry. Díky porozumění konkrétní situaci každého účastníka se i z remote komunikace stává skutečné lidské setkání.

Intenzivní trénink

I v online prostředí je klíčovým prvkem rozvoje interaktivita a aktivní zapojení účastníků. Modelové situace, filmové ukázky, videotrénink vtahují lidi do děje a poskytují prostor pro zážitek, uvědomění a nácvik nových zručností.

Kolektivní podpora

Sdílení best practices, sociální učení, vzájemné podněcovaní i soupeření – skupinová dynamika je hnacím motorem lidského snažení. V našich online kurzech je proto cíleně využíváme.

VIBRANT REMOTE LEARNING z dílny Image Lab Vás skutečně vtáhne do rozvoje

Témata, která Vám přinášíme na dálku

Metodika VIBRANT REMOTE LEARNING umožňuje zpracovat jakoukoli rozvojovou tématiku

V remote designu jsme pro Vás připravili nová témata, přinášející podporu a zručnosti užitečné v aktuální situaci.

Přinášíme Vám také úpravu tradičních témat a našich etablovaných rozvojových programů.

Ve všech programech respektujeme principy emocionálního učení a podporujeme dlouhodobě udržitelnou změnu postojů a chování.

Aktuální témata
sám-sebe-šéf

SÁM SOBĚ ŠÉFEM

Tipy jak si efektivně zorganizovat práci na home office a vypořádat se s prokrastinací a jinými „nástrahami“.

nájdi-svoj-smer

NAJDI SVŮJ SMĚR

Znovunastolení rovnováhy v období změn, sladění práce a rodinného života, zvládání stresu a náročných situací.

keep-in-touch

KEEP IN TOUCH

Specifika spolupráce a komunikace na dálku, principy a pravidla pro remote meetingy a práci na projektech.

Remote podpora pro manažery
remote-control

REMOTE CONTROL

Praktické tipy, jak vést lidi na dálku, nechat jim autonomii a dosáhnout požadované výsledky.

vplyv-bez-hraníc

VLIV BEZ HRANIC

Nástroje přesvědčivé prezentace ve virtuálním prostředí.

online-meeting

ONLINE MEETING

Jak v krátkém čase vést setkání srozumitelně, zapojit všechny účastníky a dosáhnout přitom požadovaný cíl.

Tradiční témata v online designu
manažérska-akadémia

MANAŽERSKÁ AKADEMIE

Kick off meeting, manažerská role, manažerská komunikace, osobní efektivita, motivace a vedení lidí.

positive-leader

POZITIVNÍ LEADER

Sebepoznání, sebemotivace, tvorba motivační atmosféry.

emotional-intelligence

EMOČNÍ INTELIGENCE

Self-awarenss, self-management, social-awareness, relationship management.

rozvoj-ľudí

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Jak pracovat s rozvojem, připravovat rozvojové plány a podpořit lidi při změnách.

prezentačné-zručnosti-podľa-Jobsa

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PODLE S. JOBSE

Principy přesvědčivosti, práce s příběhem a poutavá key meassage vytvoří i z Vaší prezentace neopakovatelný zážitek pro posluchače.

Připravujeme online verzi dalších témat
stay-positive

STAY POSITIVE

Jak se nezbláznit a udržet si vnitřní pokoj, využití kreativní metody při práci s negativním postojem.

open-mindset

OPEN MINDSET

Jak si získat nadhled a řešit běžné i méně běžné situace kreativním způsobem. Jak podpořit otevřenost k inovativním řešením.

critical-thinking

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Jak si uchovat nadhled i v náročných a nejednoznačných situacích a nepodlehnout zkreslením a skrytým přesvědčením našeho myšlení.

decision-making

ROZHODOVANÍ V SOUVISLOSTECH

Jak se zorientovat v prostředí s protichůdnými a nejasnými informacemi, najít vhodné řešení a eliminovat chybná rozhodnutí.

self-managing-teams

SELFMANAGING TEAM

Principy a praktické nástroje pro fungování high performance týmu.

VIBRANT REMOTE LEARNING je záruka vibrujícího učení

Naše další online služby

Jak ještě můžeme podpořit rozvoj na dálku

  1. Online koučing

V našem týmu máme certifikované kouče, kteří Vám i ve virtuálním prostředí pomohou odkrýt vlastní potenciál. Jednorázová setkání nebo série 5 individuálních virtuálních setkání v trvání 1-1,5 hod. Podpora při zvládání nové role, úlohy, projektu, změně chování, zvyšovaní výkonu a pod.

 

  1. Psychologické poradenství

Specifikem Image Lab byl vždy tým složený z psychologů a lékařů. Díky tomu Vám v tomto období můžeme poskytnout krizovou intervenci a poradenství na dálku. Podpora při obnově osobnostních zdrojů, rovnováhy, řešení náročné situace. Trvání 1 hod, počet setkání podle potřeby.

 

  1. Webinář

Naši lektoři respektují principy skupinové dynamiky i ve virtuálním prostředí. Proto v rámci webinářů využívají metody na zapojení a podporu interakce účastníků. Facilitace nebo mediace skupinové diskuze na dálku. Zaměření na konkrétní téma, využití chatu, online hlasování, kvízu, online dotazníků. Pomoc při zavedení změn, hledání řešení, řešení konfliktů. Trvání 1,5 – 2 hodiny nebo podle potřeby.

 

  1. Expert Review a konzultace

Naši odborní konzultanti Vám pomohou s interpretací výsledků online diagnostiky, průzkumů a nastavením rozvojových plánů nebo jiných rozvojových opatření.  Znalecký posudek, odborná správa, mentoring, konzultace. V rámci přípravy rozvojových aktivit, při výběru lidí, jako podpora při důležitých HR rozhodnutích.

HR technologie

Při rozvoji již tradičně využíváme online nástroje

  • Thalento – Online psychodiagnostika, poukazuje na úroveň jednotlivých kompetencí, potenciálu na pozici, charakter motivace. Využíváme ho zejména na vydefinování rozvojových oblastí.
  • Teamspirit 360° – Online průzkum na získaní koncentrované zpětné vazby od různých skupin (nadřízení, kolegové, podřízení a další). Na míru navržený způsob hodnocení kompetencí a zmapování progresu a změn v chování.
  • Survio – Webová platforma využívaná na specifikaci vzdělávacích pořeb a konkretizaci zadání při přípravě tréningu. Je to krátký dotazník, ve kterém se vyjádří účastníci k tématům tréningu. Využíváme ho také při zadávání úloh účastníkům před, při anebo po remote tréningu.
  • Skilldriver – Platforma digitálního vzdělávání na podporu rozvoje prodejních dovedností. S uživatelem vede online reálnou konverzaci, která poskytuje praktickou zkušenost, návyk a zážitek.
  • Arnold robot – Nová generáce zaměstnaneckých prúzkumů. Jde o moderní a rychly online průzkum spokoejnosti, který zabere max. 3 min. a výsledky jsou okamžitě k dispozici. Chatbot Arnold umožňuje zmapovat firemní kulturu a sledovat dopad rozvojových aktivit.

Kontaktujte nás

Radi Vám pomůžeme při výběru a podpoříme Vás a Vaše lidi v rozvojových programech na dálku