Crew Resource Management

Crew Resource Management

Unikátní rozvojový koncept zaměřený na tvorbu úspěšných změn ve firmách.

Jako první na světě jsme do tréninku modelových situací z firemního prostředí přidali výcvik na leteckém simulátoru.

 • podpora při dosahování náročných manažerských cílů (nové výzvy, přechod do nové pozice, efektivnější práce s časem, se zdroji…)
 • koučování na základě výstupů z hodnocení nadřízeného či průzkumu 360st. zpětná vazba
 • rozvinutí schopnosti delegovat a podávat zpětnou vazbu

Jako bývalí letečtí profesionálové jsme propojili naše znalosti a dovednosti z letecké psychologie, medicíny, zkušenosti z managementu s principy Crew Resource Managementu, který jsme měli možnost poznat při naší původní profesi i následném studiu. Díky tomu jsme vytvořili unikátní program, který téměř okamžitě zvědomuje a propojuje získané znalosti a dovednosti do života firem. Řadou účastníků i zadavatelů byl označen jako “Nejlepší rozvojový program”, který kdy mohli zažít a realizovat. Jak z pohledu tréninku jako takového, tak z hlediska použitelnosti v praxi a zlepšení reálných výsledků ve firmě.

Východiska

Crew (nebo také Cocpit) Resource management (CRM) pochází, jako metodika řízení, z dílny NASA. Vznikl v roce 1979 a cíleně se zaměřil na zlepšení letecké bezpečnosti.
CRM vznikl na základě výzkumů z vyšetřování leteckých nehod, které zjistily, že primární příčinou většiny leteckých nehod byly lidské chyby a že hlavní problémy jsou chyby managementu, mezilidské komunikace, špatná (mezilidská) atmosféra v kokpitu, chyby ve vedení a rozhodování v kokpitu či na palubě letadla a ve spolupráci a komunikaci se všemi složkami řízení letového provozu.
70% leteckých nehod má jako hlavní příčinu lidský faktor. Toto procento se se zvyušující technickou spolehlivostí letadel a řízení letového provozu zvyšuje.

Analogie

Až 70% změn ve firmách se nepodaří úspěšně implementovat. Hlavní příčinou “krachu změn” je lidský faktor – chyby v managementu, mezilidské komunikace, špatná atmosféra (motivační atmosféra), chyby v rozhodování, ve spolupráci a komunikaci mezi týmy a odděleními.
A pozor, číslo 70 je zde magické. 70% změn selže už ve chvíli iniciace, kdy není vyvolána dostatečná motivace v týmech, či firmách a změně od samého počátku chybí energie.

Jako naprosto převratné se ukazuje propojit trénink řízení změn se zvládnutím všech klíčových kroků s metodikou Crew Resource Management a výcvikem na simulátoru.

Několik let našeho vývoje tohoto programu pro management a nelétající personál vytvořilo jedinečnou příležitost posunout management firem na novou úroveň schopností úspěšně řídit firmy.

Program je natolik unikátní, že několik i několik let po jeho spuštění sbíráme pozitivní ohlasy a zakázky po celém světě.

Reference

Reference našich klientů říkají, že to, co díky simulátoru prožili se proměnilo v ohromnou zkušenost s tím, co to znamená skvěle řídit, spolupracovat, pomáhat si a správně komunikovat.

Kdo se s námi učil vytvářet a řídit úspěšné změny

 • Komerční banka
 • Česká spořitelna
 • Sberbank Europe
 • Lufthansa
 • SIEMENS
 • STOCK
 • Eurocorp
 • EC-TECH
 • McDonald´s
 • IMI Critical
 • PENAM Slovakia
 • ČD Telematika
 • Slovnaft
 • PPA Control
 • Kooperativa

Celý trénink je pojatý jako workshop, pracuje se na konkrétních tématech z prostředí firmy. Výstupem jsou kompletní změnové projekty. Které jsou v realitě úspěšné.

Poleťte s námi k úspěchu!

Zážitek a pochopení díky simulátoru – úžasné. Ale já chci navíc ocenit i první den tréninku, kdy jsme si rovnou věci zkoušeli a testovali a okamžitě odhalili a ošetřili zdroje problémů u nás.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat
cs_CZCzech
cs_CZCzech