Stress management

Jak být výkonný, úspěšný – a přitom v pohodě? Odolnost vůči stresu je dovednost jako každá jiná. Můžeme ji vědomě posílit. Objevíte svoje tajné zásoby energie a integrity, triky a tipy, jak zvládat akutní stres a způsoby, jak o sebe dlouhodobě a efektivně pečovat. 

Co se lidé na tréninku naučí:

  • Zvládat akutní stres – efektivně využívat bdělou pozornost (mindfulness), uklidnit se a koncentrovat se ve stresové situaci tak, aby bylo možné začít danou situaci řešit.
  • Účinně zvládat dlouhodobou zátěž pro zabezpečení udržitelného výkonu.
  • Přemýšlet nad náročnými situacemi z práce ze širšího pohledu svého života jako celku, a tím pádem se moci rozhodnout, s čím má cenu se „stresovat“ a s čím ne.
  • Včas rozpoznat stresory a účinně pracovat se stresem na tělesné, myšlenkové a emoční úrovni, poznat své osobní zdroje na doplňování energie.
  • Používat základy sebekoučování  – stanovování  SMART cílů, identifikace hodnot a vizí, práce s vnitřními bariérami v oblasti práce se stresem.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat