Assessment Centrum

Assessment Centrum

Nejúčinnější nástroje výběru nových pracovníků. Odhalíme potenciál i možná rizika.

Výhody Assessment Centra?

AC nám odhalí způsoby chování člověka a jeho reakce na různé podněty v tzv. „živém prostředí“. Na rozdíl od klasického pohovoru přináší více, než jen naučené nebo sociálně žádoucí odpovědi uchazečů o pozici ve vaší firmě.

Co tím zjistíme?

Tento nástroj poskytuje možnost zmapovat tu oblast chování člověka, která je jinými metodami těžko identifikovatelná nebo vůbec nezjistitelná – a přitom se jedná o takové oblasti, které jsou pro zaměstnavatele vzhledem k výkonnosti daného zaměstnance důležité, např. způsob, jakým člověk komunikuje se svým okolím, jak dokáže zjišťovat názory druhých nebo vyjednávat, jak zvládá náročné situace, jak aktivně vstupuje do situací a jak tuto aktivitu vzbuzuje u ostatních, atd.

Co ještě navíc?

Z projevů na AC se dá následně usoudit, jaké podmínky budou danému člověku na jeho budoucí pozici vyhovovat tak, aby podával optimální výkon. Výstupem není suché konstatování, zda kandidáta přijmout či nikoliv, ale získáme i podněty, jak s daným člověkem pracovat tak, aby co nejrychleji dosáhl požadované výkonnosti.

Co je obsahem?

Zadáme modelové situace skupinového a individuálního charakteru, které dokážou identifikovat profil kandidáta vzhledem k nastaveným kritériím. Tyto modelové situace jsou různého charakteru, některé bližší pracovní realitě kandidáta, některé vzdálenější, abychom mohli pozorovat obecné tendence chování kandidáta.

Součástí AC je sebeprezentace kandidáta na předem zadané téma, pohovor a volitelně také psychodiagnostika.

Obsah vždy odráží požadavky zadavatele a je tak „šitý na míru“.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat