Koučovací dovednosti pro manažery

Chcete vést své lidi nedirektivním způsobem? Chcete, aby si na důležité věci přišli sami? Aby si dokázali stanovit cíle a byli s nimi ztotožnění? Koučovací přístup Vám pomůže ovlivňovat a vést Vaše podřízené tak, aby byl maximálně aktivovaný jejich potenciál pro potřeby organizace a pro jejich vlastní rozvoj.

Na tréninku se naučíte:

  • Využívat nedirektivní přístup k rozvoji schopností svých lidí a rozlišovat mezi instruováním, mentorováním a koučováním.
  • Vést korektní a rozvojový rozhovor pomocí koučovací struktury GROW.
  • Klást účinné koučovací otázky.
  • Využívat nástroje pro zvyšování povědomí koučovaného.
  • Uvědomit si vlastní zábrany při koučování a hledat prostředky na jejich překonání.

Trénink je určený manažerům:

  • kteří si chtějí osvojit koučovací techniky pro svou manažerskou praxi, a to prostřednictvím autentického zážitku koučování, praktickým nácvikem a okamžitou zpětnou vazbou.  Své využití má při vedení lidí nedirektivním způsobem.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat