Change management via crew resource management

Change Management via Crew Resource Management

Cílem na míru tvořeného tréninku je prakticky zvládnout postupy pro řízení změn ve firmách – od jejich návrhu a iniciace až po perfektní uvedení do života. Trénink unikátně propojuje metodiku řízení změn s principy Crew Resource Management, což je systém, který je používán v letectví a zajišťuje 2 hlavní aspekty – bezpečnost a efektivitu. Proto je do tréninku zařazen i intenzivní letecký trénink na letovém simulátoru.

Trénink je postaven jako praktický zážitkový workshop. Pracujeme s reáliemi trénované firmy, mapují a analyzují se konkrétní situace a scénáře vývoje. Proto trénink přináší skvělé výsledky.

Vložený výcvik na letovém simulátoru přináší další benefity. Zatímco běžné manažerské chyby se ve firmách začnou zpravidla problémově projevovat s odstupem dnů, týdnů, měsíců, chyba v kokpitu se začne projevovat ve vteřinách. Proto je tento trénink tak užitečný. Tato zkušenost zvědomí účastníkům tréninku to, jak role vzájemnosti, spolupráce a komunikace ovlivňuje úspěch změn jako celku.

Crew (nebo také Cocpit) Resource management (CRM) pochází, jako metodika řízení, z dílny NASA. Vznikl v roce 1979 a cíleně se zaměřil na zlepšení letecké bezpečnosti a provozní efektivity.
CRM vznikl na základě výzkumů z vyšetřování leteckých nehod, které zjistily, že primární příčinou většiny leteckých nehod byly lidské chyby a že hlavní problémy jsou chyby managementu, mezilidské komunikace, špatná (mezilidská) atmosféra v kokpitu, chyby ve vedení a rozhodování v kokpitu či na palubě letadla a ve spolupráci a komunikaci se všemi složkami řízení letového provozu. 70% leteckých nehod má jako hlavní příčinu lidský faktor. Toto procento se se zvyšující technickou spolehlivostí letadel a řízení letového provozu zvyšuje.

Trénink je dvoudenní a jedná se o intenzivní zážitkový workshop.

Obsah:

První den je věnován především metodice řízení změn, práci s motivací týmů i jednotlivců a zvládnutí iniciační fáze změn. Tato část je velmi důležitá, protože statistiky ukazují, že nejvíce změn „zahyne“ právě díky nezvládnuté iniciační fázi a na střet s pasivní rezistencí.

Druhý den je velmi dynamický. Trénink je veden 2 lidmi, konzultantem – expertem na strategické změny a leteckým instruktorem, který s částí skupiny pracuje v leteckém simulátoru.

V samotném závěru tréninku je společný debriefing a definování akčního plánu.

Jednotlivé kroky změn jsou modelovány na praktických příkladech a cvičeních s rychlými přesahy do reálného života firmy.

Trénink je často využíván jako startovací “Kick Off” pro změnové projekty a sladění týmů.

Tento unikátní rozvojový program je opakovaně vyhodnocován jako nejlepší rozvojový program .

Ukázka z reálného tréninku – “no filter”, “no added sugar”, pouze skvělá řešení a rozvinuté schopnosti zvládat a řídit změny. 🙂

Vedení tohoto unikátního tréninku má osobně na zodpovědnost buď MUDr. Martin Kalenda, MBA nebo Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM, případně Mgr. Daniela Krížiková, CEO Image Lab SK.

 

 

 

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat