HRV Biofeedback

Biofeedback = biologická zpětná vazba. Moderní technika nám dokáže zprostředkovat smyslovou informaci (vizualizaci, zvukové a hmatové signály…) o biologických dějích v našem organismu, které jsou normálně našimi smysly nezachytitelné.  Tyto informace mohou pomoci k udržování psychofyziologické rovnováhy a tím ke zlepšení fyziologického, duševního, emocionálního i mentálního stavu.

Techniky a technologie biofeedback nám umožňují kontrolovat naše biologické odezvy a vyhodnocovat úroveň stresu. Existuje celá řada Biofeedback technik. Jednou z nich je biofeedback založený na zprostředkování reakce autonomního nervového systému (ANS), které se měří prostřednictvím proměnlivosti srdečního tepu tzv. HRV (Heart Rate Variability) biofeedback.

Tím, že získáme do vědomí fyziologické informace, nám biofeedback umožňuje ovládat “automatické” fyziologické procesy. V každodenním životě lze použít biofeedback ke snížení zbytkového napětí, které každodenně cítíme, což snižuje dopad tohoto stresu na náš domácí i profesionální život. Mnoho lidí, kteří využívají biofeedback k pomoci zvládat nároky své kariéry, se naučili správným přepnutím rychlostních stupňů lépe vychutnat rodinný život a dalších výhod vyplývajících z jejich práce.

PoužíVáme technologie od americké společnosti HeartMath. Pomocí snímače tepu přístrojů EmVave nebo Inner Balance vidíte svůj obraz proměnlivosti srdečního rytmu (HRV) a s ní spojené blahodárné koherence v reálném čase. Výzkum ukázal, že prožívané emoce přímo ovlivňují obraz srdečního rytmu, a to nám naopak prozradí mnohé o tom, jak naše tělo funguje.

Obecně lze říci, že emocionální stres, včetně emocí, jako je hněv, frustrace a úzkosti, vytváří nepravidelný a nevyzpytatelný obraz srdečního rytmu: HRV křivka vypadá jako série nerovnoměrných, rozeklaných vrcholů. Vědci nazývají tento obraz srdečního rytmu jako nekoherentní. Fyziologicky tento model naznačuje, že signály produkované oběma větvemi ANS jsou nesynchronní. To lze přirovnat k jízdě autem s jednou nohou na pedálu plynu (sympatický nervový systém) a druhou na brzdě (parasympatický nervový systém) ve stejnou chvíli, což značně znepříjemní jízdu, zvyšuje spotřebu, a opravdu to není pro Váš vůz dobré! Nekoherentní obrazy fyziologické aktivity spojené se stresujícími emocemi způsobují, že naše tělo pracuje neefektivně, stravuje naši energii a opotřebuje náš celý systém. To platí zejména v případě, kdy stres a negativní emoce trvají dlouho nebo se často opakují.

Naopak, pozitivní emoce šíří tělem zcela rozdílný signál. Když prožíváme povznášející pocity, jako je ocenění, radost, péči a lásku, obraz našeho srdečního rytmu se stává velmi ukázněným, vypadá jako hladké, harmonická vlna. To se nazývá jako obraz koherentního srdečního rytmu. Když tvoříme koherentní srdeční rytmus, je činnost dvou větví ANS synchronizována a tělesné systémy pracují s vyšší účinností a harmonií. Není divu, že pozitivní emoce jsou tak příjemné; skutečně pomáhají naše tělesné systémy synchronizovat a tak lépe pracovat.

Co Vám diagnostika trénink a pomocí HRV biofeedback přinese:   

  • 50 % pokles únavy
  • 46 % pokles v úzkosti
  • 60 % pokles deprese
  • 24 % zlepšení v schopnost se soustředit
  • 25 % zlepšení možnosti poslechu
  • 30 % zlepšení spánku

MUDr. Mgr. Vratislav Kalenda Vám poskytne informace o možnostech úspěšného léčení některých kardiovaskulárních chorob, které mají psychosomatický původ (sám má zkušenost s vyléčením esenciální hypertenze).

HRV biofeedback poskytujeme ve spolupráci s PhDr. Lenkou Čadovou, certifikovaným expertem HeartMath (www.coherence.cz)

Vice informací naleznete na www.coherence.cz/HRV-Biofeedback-64

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat