Firemní etika

Jak ve firmě zařídit, aby manažeři a zaměstnanci dělali eticky správná rozhodnutí a tím budovali firemní kulturu přitažlivou pro zaměstnance, zákazníky i investory. Jak dosahovat rozhodnutí, která v budoucnu neohrozí reputaci firmy a nebudou mít negativní právní následky.

Pokládáte si podobné otázky?  Společně na ně najdeme odpovědi.

  • Jak včas rozpoznat, že profesní situace, kterou řešíme, má etické souvislosti a může mít dopad na osobní či firemní reputaci?
  • Jakými technikami dospět k eticky správným rozhodnutím, kde čerpat odvahu pro morální chování?
  • Jak při rozhodování nepodléhat sociálním vazbám a organizačním tlakům (od vlastních manažerů, spolupracovníků, zákazníků, dodavatelů…)?
  • Za jakých podmínek fungují etické kodexy a povinné kontrolní procesy (metoda šesti očí, anti fraud, Sarbanes-Oxley law…)?
  • Co to je „Etický leadership“ a jak ho ve firmě budovat?

Forma práce

Workshopy v rozsahu 1 – 2 dny podle požadovaných cílů a výstupů.

Jaké praktické výstupy získáte?

  • Vytváření etické firemní kultury a nastavení HR procesů
  • Audit firemní kultury z hlediska firemní etiky.
  • Etické standardy, jak a proč je dělat a jak je zavádět.
  • Firemní etika, systém hodnocení a odměňování manažerů a zaměstnanců –  vyjasníme, co je důležité brát v úvahu při nastavování systému hodnocení, jaká jsou doporučení a nástroje.
  • Etický leadership  (od CEO až team leaderům) – zvědomíme a pojmenujeme roli TOP manažerů při budování firemní reputace a prosazování etického chování zaměstnanců firmy.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat