Vedení, řízení a motivace lidí

24. 7. 2018, Praha: Trénink, který propojuje „manažerské“ a „lidské“ a pomáhá manažerům být pro své podřízené srozumitelným a pevným nadřízeným, skvělým lídrem.

Co lidé na tréninku získají a co se naučí:

  • Uvědomit si roli manažera a lídra a její dynamiku v kontextu celé společnosti (role a odpovědnost, hodnota role, atd.) .
  • Prakticky zvládnout situační styly vedení pro individuální přístup k týmu, stanovovat cíle a nastavovat přiměřenou míru kontroly.
  • Nastavit adaptační plán a pracovat s nováčky v týmu, delegovat úkoly správným lidem a vhodnou formou, srozumitelně zadávat úkoly.
  • Motivujícím způsobem poskytovat zpětnou vazbu členům týmu a zároveň ji přijímat.
  • Komunikovat nepopulární opatření nebo špatné zprávy, pracovat s emocemi druhých.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat