Poskytování zpětné vazby

Co se lidé na tréninku naučí

  • Využívat klíčovou strukturu a hlavní principy pro jasnou a konstruktivní zpětnou vazbu.
  • Zvolit vhodnou strukturu a dynamiku rozhovoru pro konkrétní situaci, podporovat dialog, posilovat motivaci a pracovat s postojem druhé strany.
  • Připravit se na rozhovor pomocí sady otázek na různá témata vzhledem k jeho cíli.
  • Zvládat náročné situace při poskytování zpětné vazby – emoční projevy, odpor, slabou angažovanost.

Pro koho je trénink určen

  • Všechny, kdo pracují s dalšími lidmi, zadávají, kontrolují a plní úkoly, spolupracují na projektech.
  • Každého, kdo chce své pracovní prostředí a vztahy rozvíjet, otevřeně komunikovat a posilovat spolupráci.
  • Manažery, mentory, teamleadery, specialisty a HR.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat