Prezentační dovednosti dle Steva Jobse

Prezentační dovednosti dle Steva Jobse

Jaké prezentace si doteď pamatujete? A proč? Tento trénink je inspirovaný autentickými zážitky. Jak je vytvořit a zanechat stopu?

5 HLAVNÍCH VĚCÍ, KTERÉ SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ

 1. Sebejistě vystupovat při mluveném projevu před druhými na základě sebezkušenosti
 2. Pracovat s příběhem a prezentace – podle vlastní volby (Jobsovské principy)
 3. Pracovat s hlasem i tělem tak, aby druzí dobře rozuměli a udrželi pozornost
 4. Propojit mluvené slovo s adekvátními neverbálními projevy, které podtrhnou význam sdělovaného obsahu
 5. Osvojit si a používat podpůrný systém přípravy, který maximalizuje úspěch vystoupení

METODIKA

Na rozboru videí několika klíčových prezentací Steva Jobse budou vysvětleny hlavní ingredience jeho přístupu k prezentacím. Jednotlivé prezentační techniky jsou rozvíjeny formou krátkých tematických cvičení. Každý z účastníků se uvidí alespoň 1x na videu a bude moci pozorovat svůj posun. Rovněž obdrží podpůrnou a rozvíjející zpětnou vazbu ke svému výkonu – od kolegů i od lektora.

Cílová skupina

Zaměstnanci v kontaktu s interním nebo externím zákazníkem.

Časová dotace

1 až 2 dny + volitelně Follow-up 1 den

Cíle tréninku

 • Komplexní zvládnutí obsahové, strukturální i formální složky prezentace
 • Zvýšení motivace účastníků ke kreativním a interaktivním způsobům prezentování
 • Posílení řečnických dovedností účastníků směrem ke zvýšení přesvědčivosti projev

Obsah

(konkrétní obsah vždy přizpůsobujeme potřebám cílové skupiny)

 • Pilíře přesvědčivosti: Ethos, pathos a logos. Přesvědčivost projevu =  spojení kvalitního obsahu, důvěryhodnosti řečníka pro dané téma a vědomé používání řečnických dovedností. Analýzy projevů nejpřesvědčivějších řečníků poslední doby, diskuse a interaktivní výklad.
 • Obsah prezentace: Základní body kvalitní přípravy. Jak zvolit nejvhodnější informace? Přizpůsobení prezentace charakteristikám publika, volba informací: Co je důležité pro mě a co pro mé posluchače? Strukturace mluveného projevu, vizualizace řečeného.
 • Zvyšování adresnosti projevu: Komplexní hlasová rozcvička prezentátora (zapojení celého těla) a nácvik práce s modulačními prostředky řeči (důraz, tempo, intonace, pauzy, zabarvení a síla hlasu). Porozumění principům fungování mozku při poslechu mluveného slova.
 • Pokročilá práce s publikem: Sebezkušenostní cvičení zaměřená na zvýšení sebejistoty v osobním projevu a osvojení způsobů práce s publikem (volba vhodné interakce vzhledem k cíli prezentace). Zákonitosti skupinové dynamiky a jak jí využít: argumentace a zaujetí publika.
 • Jak sladit prvky prezentace a dosáhnout jejich synergie? Opakovaná příprava a realizace prezentace před skupinou: možnost porovnat svůj výkon před a po přenesení trénovaných dovedností do praxe. Práce s prezentací na volné téma a s prezentacemi z praxe.
 • „Toolkit Steva Jobse“: Analýzy prezentací zkušených řečníků a vzájemná zpětná vazba účastníků k jejich prezentacím směřuje k vytvoření individuálního „toolkitu“  prezentátora:

  Každý účastník pro sebe nalezne odpověď:

 • Čím se mohu inspirovat u ostatních?
 • Jaký je můj vlastní styl? Co mám posilovat?
 • Jaké prvky mého projevu nejvíce oživují prezentaci?

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat