Manažerské akademie

Manažerské akademie

Manažerské akademie představují systém tréninků, workshopů, diagnostiky a dalších aktivit, který generuje pozitivní výsledky firmy jako celku. K tomu přidává rozvoj, funkční propojení manažerských týmů a jejich motivaci. Naše manažerské programy získávají prestižní ocenění - např. cenu HREA - Human Resources Excellence Award. Především však přinášejí pozitivní změny v kvalitě leadershipu, motivaci i posílení efektivity firmy.

Manažerská akademie je dlouhodobý komplexní program, který prohlubuje praktické dovednosti a buduje vhodné postoje začátečníků i zkušených manažerů. Efektivita je zaručená intenzivními tréninky vycházející z potřeb účastníků, cíleným osobním doprovodem během celého trvání programu a také úzkou spoluprací s vedoucími účastníky.

V přípravné fázi ve spolupráci s HR, nadřízenými, případně samotnými účastníky detailně identifikujeme nejdůležitější potřeby cílové skupiny v oblasti rozvoje manažerských dovedností. Pojmenujeme také potenciál a rozvojové oblasti konkrétních jednotlivců.

Následuje série tréninků rozvíjející konkrétní kompetence dobrého manažera. Pracujeme s postoji a motivací účastníků, a také se věnujeme konkrétnímu nácviku potřebných praktických dovedností. Přinášíme účastníkům ucelený pohled na situace  a úlohy, se kterými se v rámci své práce střetávají.

Po každém tréninku dostávají účastníci úlohy “on the job“ aby uplatnili naučené dovednosti v praxi. Lektoři poskytují v meziobdobí účastníkům podporu ve formě osobních nebo telefonických konzultací. Celý proces otevírá a uzavírá osobní střetnutí lektora s účastníkem, případně i s nadřízeným s cílem vymezit a zhodnotit zlepšení.

Celá manažerská akademie je vlastně platformou, která vytváří prostředí pro společnou práci manažerů na rozvoji firmy. Akademie jim dává nástroje pro úspěšné řešení prakticky všech typů témat života dané firmy.

Naše programy přinášejí skvělé výsledky. Za program LEADERSHIP ACADEMY , který se už od roku 2016 realizuje ve společnosti STOCK, jsme získali cenu HREA – Human Resources Excellence Award.

Image Lab získal ocenění HREA – Human Resources Excellence Award jako první firma  z oboru poradenství a strategického HR rozvoje.

Projekt STOCK LEADERSHIP ACADEMY vytvořil pro STOCK Plzeň – Božkov jedinečnou platformu pro rozvoj společnosti, pro společnou práci managementu na strategickém rozvoji firmy.
Ocenění jsme získali za jedinečné řešení, přístup k tématu, a především za reálné výsledky projektu v praxi – podpora růstu EBIDTA, růst motivace a Engagement/Enablement indexu a celkový rozvoj lidského kapitálu společnosti.
Projekt je příkladem naplnění našeho hesla „Ta nejlepší řešení vznikají společně“.

Rádi i pro Vás vytvoříme podobně unikátní projekt.

 

 

 

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat