Development Centrum

Development Centrum

Potřebujete své lidi rozvíjet, ale nevíte přesně jak? V čem jsou dobří a v čem potřebují podporu? Hledáte talenty a potenciál mezi lidmi ve Vaší firmě?

Výhody Development Centra?

DC nám umožňuje simulovat náročné pracovní situace v tzv. „bezpečném prostředí“. Tyto situace můžou být takové, které vaši lidi zažívají každý den nebo naopak jen občas, aby jim umožnili se na ně lépe připravit. To samé platí i při zjišťování potenciálu pracovníků na vyšší pozice, což jim umožní zacílit svůj budoucí rozvoj.

Co tím zjistíme?

Současnou úroveň dovedností pracovníka a zároveň i jeho potenciál na jinou nebo vyšší pozici. Mapujeme tu oblast chování člověka, která je jinými metodami těžko identifikovatelná nebo vůbec nezjistitelná – a přitom se jedná o takové oblasti, které jsou pro zaměstnavatele vzhledem k výkonnosti daného zaměstnance důležité, např. způsob, jakým člověk komunikuje se svým okolím, jak dokáže zjišťovat názory druhých nebo vyjednávat, jak zvládá náročné situace, jak aktivně vstupuje do situací a jak tuto aktivitu vzbuzuje u ostatních, atd.

Co je obsahem?

  • Zadáme modelové situace skupinového a individuálního charakteru, které dokážou identifikovat profil pracovníka vzhledem k současné nebo i budoucí pozici. Tyto modelové situace jsou různého charakteru, některé bližší pracovní realitě, některé vzdálenější, abychom mohli pozorovat obecné tendence chování i potenciál.
  • Součástí DC je sebeprezentace na předem zadané téma, rozhovor o možnostech rozvoje a volitelně také psychodiagnostika.
  • Nejdůležitější soušástí Development Centra je však zpětná vazba, kterou účastníkům poskytujeme tzv. „za pochodu“, a která jim pomáha rychle se učit.
  • Po skončení DC, s odstupem několika dnů, každý účastník dostane písemnou SWOT zprávu zhrnující jeho prrofil i s doporučením, jak naplnit svůj potenciál (případně jak odstranit nedostatky, které ho brzdí).

Obsah vždy odráží požadavky zadavatele a je tak „šitý na míru“.

Využíváme špičkové know-how a opíráme se o mnohaleté zkušenosti našich expertů. Mezi naše klienty v oblasti diagnostiky patří mj. KPMG, ŠKODA Auto, ČSOB, STOCK, McDonald´s, Messer Technogas, Swiss Re, a řada dalších firem.

Kontaktujte nás a rádi i pro Vás připravíme originální verzi Development Centra.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat