Time Management a práce s prioritami

Time Management a práce s prioritami

Pět hlavních věcí, které se na tréninku naučíte:

Zaujmout aktivní postoj k řízení svého času a hospodařit se svou energií.

Jak si vyjasnit pracovní i osobní priority a podpořit jejich soulad (pochopit rozdíl mezi „dělat toho hodně“ a „dělat to, co vytváří hodnotu“).

Porozumět 4 základním návykům moderního sebeřízení a skutečně řídit svůj čas.

Jak využívat kreativní techniky k strategickému plánování vlastního času (myšlenková mapa, pohled do budoucnosti).

Pojmenovat „časožrouty“ a eliminovat jejich vliv ve prospěch dosažení cennějších cílů.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat