Koučovací přístup v manažerské praxi

Koučovací přístup v manažerské praxi

Pět hlavních věcí, které se na tréninku naučíte:

Znát přínosy koučovacího přístupu pro manažerskou praxi pedagogických pracovníků a vědět, kdy jej využít.

Pracovat s otázkami, experimenty a dalšími nástroji kouče.

Znát a využívat strukturu koučovacího rozhovoru GROW, +Delta.

Rozvíjet podřízené dle jejich stupně zralosti.
a motivace a poznat rozdíly mezi koučováním / instruováním / mentorováním.

Najít vlastní autentický styl v koučovacím přístupu

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat