Jak vypadá people development v souvislostech?

Společnost Gedeon Richter je lídrem na trhu v oblasti farmacie. Má více jak 110 letou tradici a zkušenosti ve výzkumu, vývoji a výrobě léčiv. Klíčovou zásadou společnosti je trvalé zvyšování kvality. Ta vedla mimo jiné k tomu, že na podzim roku 2013 jsme pro Gedeon Richter začali připravovat program zavedení talent managementu pro Sales reprezentanty.

V Gedeon Richter chtěli systematicky uchopit rozvoj zaměstnanců v Sales Force, více se zaměřit na práci s talenty a na řízení očekávání Sales reprezentantů napříč Sales Force. Cílovou skupinu programu tvořil tým Sales Area Manažerů, který má rozvoj Sales reprezentantů a péči o talenty na starosti.

Jak jsme pracovali?

Jako tým

Pracovali jsme podle přístupu „Nejlepší řešení vznikají společně“, a proto jsme do přípravy a řízení projektu zapojili TOP manažery firmy (ředitele, HR, obchod, produktový marketing). Pravidelně jsme se setkávali na schůzkách „grémia“. Každý z nás měl jasně definovanou roli a úkoly. Lidé z Gedeon Richter nám dali kontext, představu o tom, kam se chtějí dostat a jaké by měly být výstupy, a hlavně to nejdůležitější – důvěru. My jsme dodali zaváděnému programu měřitelné cíle, strukturu výstupů a časový harmonogram. Díky našim zkušenostem jsme byli schopni včas upozornit na možná rizika a navrhnout fungující řešení.

S nohama na zemi

Pracovali jsme krok za krokem. Na schůzkách grémia jsme pravidelně hodnotili získané výstupy a upřesňovali cíle pro další etapy práce tak, abychom na konci dosáhli přesně toho, co v Gedeon Richter chtěli a potřebovali. Našim zákazníkům netlačíme předpřipravená řešení – pracujeme společně. Zákazník vždy ví nejlépe, co chce. My mu pomůžeme zjistit, zda to, co chce, je to, co opravdu potřebuje. Pak se vydáme k cíli společně.

Zaměření na cíl

První etapou byl návrh koncepce talent managementu. Vytipovali a ošetřili jsme rizika zavádění talent managementu (motivace ostatních seniorů, jak „zaháčkovat“ talenty, atd), nominovali skupinu talentů, definovali kariérní dráhy pro každého z nich, stejně jako pro seniorní Sales reprezentanty.

V druhé etapě jsme Area Sales Manažerům pomohli nastavit individuální rozvojové plány pro jejich lidi. Důkladně jsme je také připravili na to, jak vést rozvojové rozhovory se všemi podřízenými a jak jim navrhnout rozvojové aktivity odpovídající stanoveným rozvojovým cílům s optimálními náklady.

Jako to proběhlo?

Díky zapojení TOP managementu program rychle postupoval kupředu a nově vytvářený systém začal fungovat už na jaře 2014. Kalibrační workshopy pomohly managementu shodnout se na výběru talentů na základě nominací Area Sales Manažerů. Pro talenty  jsme vytvořili reálné a motivující rozvojové plány. Program pomohl nastavit jasná pravidla a díky tomu řídit a jasně komunikovat vzájemná očekávání ohledně možnosti růstu na pozicích Sales reprezantantů.

Jaký byl stav na konci roku 2014?

Většina talentů postupuje podle svého rozvojového plánu dál a dál nebo už úspěšně pracuje na nových pozicích. Někteří talenti ze svého rozvojového programu po čase vystoupili, protože si uvědomili, že plánovaný nový směr kariéry není v souladu s jejich životními cíli a vrátili se na pozici Sales reprezentanta, ve které jsou úspěšní a motivovaní. Sales Area Manažeři používají novou metodiku nastavování rozvojových plánů pro všechny své reprezentanty.

Na práci s Image Labem si cením, že nám pomohli dobře si ujasnit zadání a připravit projekt tak, že jsme dokázali správně vybrat a do budoucna nasměrovat naše nejtalentovanější lidi. Řešení, které jsme spolu realizovali, se podařilo implementovat hladce – konsensuálně, protože konzultanti Image Labu pracovali s velkým respektem k našim potřebám, zavedeným procesům a naší firemní kultuře.
− Josef Roušal, Sales Manager, Gedeon Richter Marketing ČR

Úspěch naší konzultantské práce pro Gedeon Richter ale i jinde spočívá v tom, že dokážeme firemním klientům dodávat potřebné know-how, inspiraci a především naši energii, aby se projekt úspěšně zrealizoval.

− Vratislav Kalenda, spoluautor projektu, konzultant, facilitátor

Related posts