Jak to vypadá, když se klient a konzultant potkají v tu pravou chvíli

GEM System, konzultační společnost v oblasti informačních technologií, nabízí svým zákazníkům komplexní systémová a integrační řešení a specializuje se především na oblast Business Intelligence, Identity Management, B2B komunikační systémy, datové sklady a vývoj rozsáhlých IT řešení na zakázku.

Naše spolupráce s firmou GEM System dává za pravdu úsloví „štěstí přeje připraveným“.

Jak to začalo?

V roce 2008 v GEM System významně vzrostl počet zaměstnanců, což vedlo k nutnosti zavést do firmy proces řízení a rozvoje lidských zdrojů. Vedení firmy se rozhodlo pracovat s potenciálem svých zaměstnanců důsledně a koncepčně. Společně jsme proto vytvořili program Development Centre. Východiskem pro nás byly jasně formulované hodnoty společnosti, dlouhodobé cíle a strategie k jejich dosažení. Pomohli jsme také s přípravou otevřené komunikační kampaně. Hodnocením prošlo 12 klíčových IT specialistů. Tak jsme mohli určit potenciál a rozvojové potřeby každého zvlášť. Development Centre pro nás bylo také důležitým vodítkem pro práci s ostatními zaměstnanci firmy.

Co bylo dál?

Díky naší kvalitní analýze rozvojových potřeb získal GEM System finanční podporu z Evropského sociálního fondu a mohl tak realizovat dlouhodobý koncepční program rozvoje svých zaměstnanců. Společně jsme pokryli širokou škálu dovedností, které jsme definovali jako klíčové pro kvalitní výkon. Celkem jsme v průběhu let 2010 – 2012 zrealizovali 27 tréninků zaměřených zejména do oblastí komunikace, prodeje, vedení lidí a týmové spolupráce. Přínos vzdělávacího programu jsme zhodnotili na závěrečném Development Centru, kde jsme společně s vedením firmy zaznamenali významný kvalitativní posun v  řešení modelových situací zaměřených zejména na manažerské a komunikační dovednosti.

Jak jsme pracovali?

Účastníci byli především IT specialisté a s kurzy měkkých dovedností se setkali poprvé. A jak to někdy bývá, bylo zapotřebí rychle překonat řadu vnitřních bariér.

Nebojte se soft skills!

Při společném zahájení celého programu jsme připomněli některé úkoly z Development Centra a naznačili, které dovednosti mohli pomoct jeho účastníkům zvládnout je s větší lehkostí a s výraznějším úspěchem. Vše jsme propojili s praxí, aby účastníci pro sebe viděli přínos do budoucna.

Každé prostředí je specifické, všechna mají něco společného!

Prostředí IT firem známe, modelové situace reflektovaly praxi GEM System. Ten pravý „aha“ moment se ale obvykle dostavil v představení paralely s obyčejným životem.

Co se povedlo?

  1. Účastníkům jsme pomohli uvědomit si význam rozvoje měkkých dovedností pro růst vlastního výkonu.
  2. Manažerům jsme poskytli řadu podnětů a nástrojů pro práci s talenty.
  3. Společně jsme vytvořili atmosféru oboustranné důvěry. Ta nás motivovala k další spolupráci.

Spolupráce s Image Lab byla inspirativní a pro všechny zaměstnance velmi přínosná. Na základě provedené analýzy Image Lab navrhl směr, jakým by se školení našich zaměstnanců měla ubírat. Proto byla tato školení zaměřena primárně na komunikaci a umění týmové spolupráce. Velmi oceňuji profesionální přístup lektorů Image Lab, jejich trpělivost a umění oslovit a aktivně zapojit každého ze zaměstnanců do tréninků.

− Vladimíra Zavázalová, GEM System

GEM System je firma plná talentovaných lidí, každý z nich je velmi silná osobnost s vlastním názorem. Jejich řízení musí být obzvláště náročná disciplína. Tréninky s nimi byly vždy plné překvapení, lektoři museli být flexibilní a připravení na všechno. A většinou to dopadlo velmi dobře.
− Iva Rašínová, spoluautor programu a lektor Image Lab

Related posts