Napříč týmy a přesto jako jeden tým

Jsme hrdí na spolupráci s Československou obchodní bankou, která se se svými téměř 3 miliony klientů řadí mezi čtyři největší banky na tuzemském trhu. Spolupracujeme intenzivně od roku 2006. Do konce roku 2014 jsme pro ČSOB odvedli 1074 tréninkových dnů. Jedním z mnoha projektů, které jsme společně realizovali, je Interní partnerství.

Interní partnerství

Interní partnerství je v poslední době často skloňované téma, které s manažery firem řešíme. Firmy si čím dál tím více uvědomují, že kultura interních vztahů a úroveň interní komunikace se velmi odráží v kvalitě poskytovaných služeb zákazníkům. Často se stává, že týmy, které uvnitř velice dobře fungují, nedokáží efektivně spolupracovat s týmy z jiných divizí či oddělení. Je přirozené, že takovéto týmy zvlášť ve velkých společnostech jsou si vzdálenější. Často mají dokonce hájit opačné zájmy. Obchod má pocit, že jim oddělení Risku hází klacky pod nohy, IT vývoj nemůže přijít na jméno oddělení Security atp. Lidé se pak vzájemně obrňují a zakopávají na svých pozicích. Přitom mají kopat za jednu stranu. Jako referenční projekt vám proto představujeme projekt interního partnerství, který jsme v ČSOB realizovali pro zaměstnance back office útvarů obchodu.

Jak projekt vypadal?

Cílem projektu bylo zlepšit způsob komunikace s ostatními bankovními segmenty, rozvinout komunikační schopnosti správců̊ úvěrů̊ při jednání s interním zákazníkem, zejména strukturovanost informací, efektivnost a klientský přístup. Cílovou skupinou byli manažeři, team leadeři a správci úvěrů.

Manažeři a team leadeři absolvovali intenzivní trénink na téma vedení lidí v interním partnerství. Workshop byl zaměřen na to, jak mohou manažeři ovlivňovat postoje a kulturu pracoviště tak, aby mohli být nositeli změny.

Správci úvěrů prošli speciálními komunikačními tréninky na míru. Chtěli jsme, aby si uvědomili komunikační a emoční vzorce a jejich důsledky pro komunikaci.

Účastníci měli možnost kdykoliv v průběhu projektu a 3 měsíce po jeho skončení kontaktovat lektory s jejich dotazy či žádostí o radu a podporu, a to jak e-mailem, tak telefonicky. Tato služba je pro naše zákazníky zdarma.

Program Interního partnerství pro útvar CAU SME byl jedním z příkladů ukázkových projektů, kdy se zapojili do realizace kýžené změny v postojích a komunikaci všechny úrovně zaměstnanců od B-2 manažerky pro regionální manažery, team leadery jednotlivých oddělení a správce úvěrů. Ochota hledat společně řešení a cestu k sobě navzájem byla klíčovým postojem, kterým se nám společně podařilo nastartovat změnu v přístupu a vzájemné komunikaci.

− Magdaléna Vyletová, vedoucí projektu, lektor, kouč

Related posts