Kouzelná moc čísel aneb Jak získáte unikátní data pro rozvoj firmy

Speciální tréninky jsme realizovali pro mezinárodního lídra v samoobslužném velkoobchodě – který má téměř 690 prodejen v 29 zemích. Společnost Metro Cash & Carry zná český trh pod všeříkajícím názvem MAKRO.

Na čem jsme společně pracovali?

Pro společnost Makro/Metro jsme v roce 2012 na míru vytvořili nový produkt: Tréninkové development centrum (TDC). Jednalo se o jednodenní program kombinující klasické development centrum a trénink soft-kills, kterým prošli všichni Department manažeři napříč prodejnami Čech a Slovenska.

Pro milovníky čísel se jednalo o 22 TDC s 212 manažery = 212 individuálních zpětných vazeb, 212 výstupních zpráv, 212x měření 6 kompetencí ve 14 clusterech v 446 modelových situacích a kompletní statistika k této manažerské pozici.

Co se dělo v zákulisí

Pokud něco dobře funguje, není třeba to bourat. Využili jsme stávající kompetenční model, navrhli unikátní systém měření kompetencí, který pozorovatelům zjednodušil a zrychlil práci při následném vyhodnocení, a získali tak unikátní data pro následnou statistiku umožňující velmi konkrétně zacílit další rozvoj této manažerské skupiny.

Co zažívali a získali účastníci

Zážitek v podobě pestrého dopoledního development centra, vlastnoruční SWOT analýzu, odpolední individuální zpětnou vazbu od psychologa a paralelně probíhající trénink ukotvující probíraná soft-skillová témata. Po skončení Training Development Centra individuální zprávu a následné vzdělávání.

Co bylo výstupem?

  • Velmi šťavnatá spolupráce založená na vzájemné důvěře
  • Fascinující výsledky v podobě kvalitativních i kvantitativních výstupů: jak pro samotné účastníky tak pro jejich přímé nadřízené i vedení společnosti
  • Detailní analýza kompetencí nalézající odpovědi na otázky: Ve které konkrétní oblasti požadované kompetence jsou vaši manažeři excelentní? Kde naopak potřebují nejvíce podpory? Jak a v čem se liší nováčci od zkušených kolegů? Jaká je efektivita absolvovaných tréninků před Training Development Centrem? Jak si v naplňování kompetencí stojí manažeři ve velkých a jak v malých prodejnách? Jak ovlivňuje manažerskou úroveň pohlaví, lokace či počet podřízených? …a mnohé další…
  • SWOT analýzy k jednotlivým kompetencím napříč skupinou Department manažerů.
  • Prezentace pro vedení společnosti a následná série soft-skillových tréninků zaměřených na identifikované rozvojové oblasti této manažerské skupiny
  • … a tudíž cenný nástroj pro další strategické rozvojové plány pro skupinu Department manažerů napříč ČR a SR

Projekt TDC pro společnost Makro, to je pro mě především symbol ucelené a smysluplné spolupráce: od zaostření lupou na individuální assessment a následný rozvoj přes fascinující analýzu dat umožňující vnímat cílovou skupinu z nadhledu a plánovat následné intervence. To vše pod taktovkou vzájemné důvěry, inspirace a jasné zacílenosti a pevné struktury.

− Barbora Malíková, hodnotitel a lektor Image Lab

Related posts