Jak to vypadá, když cílíme na hodnoty

Medtronic je největší světová společnost vyvíjející a vyrábějící zdravotnickou techniku, jejímž posláním je ulevit od bolesti, obnovit zdraví a prodloužit život. Soupis historie spolupráce Image Lab s Medtronic by vydal na pořádný tlustopis. A jako u každého dobrého příběhu i tady můžeme hlavní téma pojmenovat několika slovy – důvěra, otevřenost, tvořivost a efektivita.

Výkladní skříň práce pro Medtronic

Bylo nám ctí podílet se na procesu formování a podpoře tvorby motivační atmosféry v manažerském týmu společnosti Medtronic. Během dvou let jsme společně realizovali sérii manažerských a zaměstnaneckých workshopů. Například v Connection workshopu jsme se tvůrčím způsobem podívali na zdánlivě jednoduché otázky „co je úspěch?“, „ jak ho vytváříme?“ a „jak souvisí s důvěrou?“.

Díky otevřenosti a kreativitě účastníků bylo výstupem dvoudenní práce nové nastavení způsobů komunikace, jasné definování vize, kterou chce Medtronic naplňovat a hodnot s ní spojených. Finální akcí byl workshop Fresh Wind, který v roce 2014 uzavřel celý cyklus a podpořil budoucí fúzi.

Co dalšího v Medtronicu realizujeme?

  • Trénink Manažerské komunikace a Sebepoznání
  • Tréninky Efektivní komunikace, Projektové řízení, Vyjednávání, Vedení lidí, individuální koučinková sezení pro manažery
  • WS strategie komunikace a důvěra, Trénink pro zákaznické centrum
  • Tréninky pro linku technické podpory, Kurz pro obchodníky, Efektivní komunikace po telefonu

Jak společně v Medtronicu pracujeme?

Klidně i s medvědem

Dlouhodobá spolupráce a znalost mnoha zákoutí Medtronicu nám dovoluje, co by v jiném prostředí nebylo možné. Pro hledání možných brzd firemního úspěchu a efektivity jsme využili příběh ledního medvěda anebo vytvořili společnou mandalu. Podívejte se, jak o tom hovoří generální ředitelka Medtronic, Adriana Stará.

Pro trénink pracovníků linky zákaznické podpory jsme využili tradičnější řešení a vyvinuli nový způsob nácviku a záznamu obtížných hovorů.  Pracujeme se zážitkem, který vždy doplňujeme teorií a integrujeme do běžné praxe účastníka.

Na všech úrovních

Vzdělávací aktivity, které pro Medtronic realizujeme, pokrývají celou firemní strukturu, od top managementu, přes různé úrovně řízení, až po supervizory, specialisty a koncové pracovníky.  Díky tomu víme, čím Medtronic žije, cílíme tréninky na aktuální záležitosti a jsme pro účastníky srozumitelní.

Skupinově i individuálně

Práce v týmu je skvělá.  Zároveň je někdy potřeba pracovat velmi intenzivně na individuální úrovni. Proto v Medtronic realizujeme jak skupinové tréninky a workshopy, tak individuální koučování a stínování.

Čím je práce v Medtronic výjimečná?

Medtronic je příkladem firmy, kde klíčové aktivity vždy začínají u vedení, a postupně jsou kaskádovány na další úrovně, až k liniovým zaměstnancům.  Takové aktivity mají výrazný dopad na firemní kulturu a pro jejich efektivitu je zásadní dobře ošetřit celospolečenský konsenzus a podpořit motivaci všech zúčastněných.  Pro hledání cesty k optimálnímu fungování v Medtronic často pracujeme formou řešitelských workshopů.

V naší společnosti jsme řešili výrazný problém s důvěrou a budoucím rozvojem. Image Lab jsou profesionálové, kteří věděli, o čem mluvím, přišli s novými, neokoukanými nápady jak toto téma řešit a pracovat s ním dlouhodobě. Na Image Lab oceňuji jejich kreativitu, schopnost naslouchat, přizpůsobovat řešení konkrétním potřebám organizace a obrovskou schopnost vystihnout to podstatné.

− Adriana Stará, generální ředitelka Medtronic Czechia

Medtronic představuje firmu, kterou obdivuji jak pro to, co dělá, tak i pro to, jaké má lidi. To, že se nám společně daří uvádět do života tak klíčová témata, jako nové podoby firemní strategie, vytvářet „živé“ firemní hodnoty, ale i podporovat motivaci lidí ve firmě, tak to mi dává velký smysl naší práce a současně dělá velkou radost.

− Martin Kalenda, autor programu, lektor, facilitátor

Related posts