Celemi Decision Base

Soutěžní manažerská simulační hra na ŘÍZENÍ FIREM.

Cílem hry je dosáhnout nejvyšší hodnoty průmyslové výrobní firmy v průběhu simulovaných deseti let. Hra je plně lokalizována do českého jazyka.

 • Počet účastníků: Max. 24  (5-6 manažerských týmů po 3 – 4 členech)
 • Minimální doba trvání: 2 dny
 • Hru uzavíráme workshopem s cílem hledat analogie a projektovat cesty ke zvyšování hodnoty vlastní firmy na základě zkušeností ze hry.

OBLASTI POUŽITÍ: 

 • Hledání cest k vyšší výkonnosti podniku – simulace a následný workshop „Jak můžeme uplatnit poznatky ze hry pro růst hodnoty naší firmy?“
 • Leadership a management  – vize-mise- strategie, dlouhodobý růst hodnoty firmy, řízení v souvislostech (vývoj – výroba -obchod), fianční řízení, strategické plánování a změny produktového porfollia
 • Podpora změn – trénink strategického řízení a manažerského rozhodování.
 • Fůze a akvizice firem, podpora řízení změny – simulace a následný workshop „Co všechno nás čeká až zfůzujeme?“
  Development center – posuzování manažerských kompetencí a potenciálu
 • Stmelení manažerských týmů
  Trénink posuzování hodnoty firem

PRINCIP HRY

 • Základem je model firmy – mapa, umožňující zobrazovat, sledovat a vyhodnocovat toky a obrat kapitálu. To velmi usnadňuje pochopení a vytvoření každoroční rozvahy a výsledovky. Všechno je hmatatelné, vyčíslitelné, lokalizovatelné, uchopitelné, pod kontrolou – to představuje základní odlišnost oproti počítačovým simulacím.
 • Hra se odehrává v tržním konkurenčním prostředí až 6 soutěžících týmů. Každý „rok“ probíhá simulované obchodní vyjednávání, kde manažerské týmy soutěží se svými produkty o podíl na jednotlivých trzích – marketingoví a obchodní ředitelé rozhodují, jaké příležitosti si jejich firmy vybudují a které z nich uchopí (podle nabízených zakázek, jejich objemu, ceny a dodacích podmínek vzhledem vlastním k výrobním možnostem).
 • Kritériem správnosti manažerského řízení a rozhodování je růst výkonnosti a hodnoty firmy.
 • Hodnota firmy se oceňuje pomocí standardních analytických nástrojů (finančních i nefinančních).

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

 • Získají důkladnou znalost problematiky strategického plánování a strategického rozhodování.
 • Uvědomí si provázanost jednotlivých strategii
 • Finanční strategie
 • Marketingová a obchodní strategie
 • Produktová strategie, výzkum a vývoj
 • Nákupní a výrobní strategie

Prakticky se seznámí s pojmy jako: diferenciace, specializace, produktové portfolio, výzkum a vývoj, výrobní kapacita, produktivita výroby, náběh výroby, tržní podíl, aj..

Naučí se pro svá manažerská rozhodnutí používat finanční analytické nástroje (rozvaha, výsledovka, cash flow, obrat kapitálu, návratnost investic, odpisy, ROE, ROCE, EVA, ABC,…).

Účastníci na základě vlastního prožitku poznají firmu jako celek a uvědomí si  kritické okamžiky spolupráce mezi marketingem, obchodem, výzkumem, které vznikají v důsledku rozdílného chápání priorit. Poznají, jak jednotlivé části firmy mohou přispět k růstu nebo ztrátě její hodnoty.

Image Lab je certifikovaným partnerem pro simulátory CELEMI v ČR a SR.

Více o manažerských simulátorech a o firmě CELEMI v angličtině najdete zde.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat