Celemi Apples & Oranges

Podnikové finance pro každého

Podnikatelská simulace APPLES & ORANGES umožňuje pochopit souvislost mezi manažerským rozhodnutím a výkonností firmy.  A také číst základní finanční výkazy díky zobrazení toků kapitálu na názorném modelu firmy. Simulace je lokalizována v čském jazyce.

  • PRINCIP HRY:
    Základem je model firmy – papírová mapa, umožňující zobrazovat, sledovat a vyhodnocovat toky kapitálu ve všech jeho podobách.
  • Všechno je hmatatelné, vyčíslitelné, lokalizovatelné, uchopitelné, pod kontrolou, to představuje základní odlišnost oproti počítačovým simulacím.
  • Výuka finančního řízení postupuje podle předem daných scénářů – rozehrávaných příběhů, které reflektují praxi.
  • Každá skupina účastníků představuje nově přicházející management firmy A&O, s.r.o. – zavedené společnosti, která právě čelí některým závažným situacím.
  • Společnost ztrácí podíl na trhu a čelí nárůstu pohledávek ze strany dodavatelů i zákazníků. Firma musí zaujmout novou, přísnější finanční strategii.
  • Posluchači pracují metodou „co se stane, když…“ nebo „co s firmou musíte udělat, aby…“.a sledují dopad svých manažerských rozhodnutí na finanční výsledky firmy.

KLÍČOVÁ TÉMATA: Hodnota firmy, Cash-flow, Návratnost aktiv a kapitálu (ROA, ROE), Ziskovost, Provozní náklady, Využití kapacit a zdrojů

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ:
• Číst a interpretovat finanční výkazy.
• Identifikovat kritické faktory ovlivňující ziskovost a cash flow.
• Analyzovat finanční ukazatele, klíčové ukazatele výkonu (KPI) a podle toho určovat priority.

PŘÍNOSY:
• Účastníci pochopí, kde vzniká ve firmě hodnota a jak k její tvorbě přispívají.
• Poznají, jak jejich každodenní rozhodnutí a i malé změny ve firemních procesech mohou významně změnit výkonnost firmy.
• Naučí se identifikovat příležitosti ke zlepšování firemních procesů.

CÍLOVÁ SKUPINA: zaměstnanci na všech úrovních
POČET ÚČASTNÍKŮ: 9 – 24 osob DÉLKA: 1 den (odpovídá 3 letům provozu)

CO ŘÍKAJÍ ABSOLVENTI:
„Byli jsme překvapení, jak nás tak jednoduchá hra přinutila myslet jako podnikatele nebo vlastníky. Nebylo pak těžké navrhovat zlepšení, o kterých bychom si jinak asi netroufli mluvit nahlas. A také se už lépe vyznám v podkladech od našeho controllingu.“ (Supervizor výrobní linky)

Image Lab je certifikovaným partnerem pro simulátory CELEMI v ČR a SR.

Video o této simulaci a o firmě CELEMI v angličtině najdete zde.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat