Talent Life Cycle

Nalákání talentů jako největší výzva

Abychom přilákali talenty, musíme komunikovat. Pro komunikaci musíme rozumět našim potřebám a potřebám Career Ownerů. Odpověď je v osobních datech kandidátů a zaměstnanců. Když jim porozumíme, identifikujeme potřeby a prostřednictvím těchto dat vytvoříme dokonalou strategii náboru.

Život je o výběru a výběr je náš život

Identifikovat zdroje motivace, rozpoznat talent a potenciál, to jsou další důležité kroky k dosažení našich cílů. Naše odbornost leží v rozpoznání správných talentů, které budou naplňovat vaše business požadavky a ladit s vaší firemní kulturou.

Řízení pro budoucnost

Chcete-li řídit lidi a talenty v moderních organizacích, musíte se spoléhat na data o nich. To vyžaduje porozumění založené na důkazech a podrobnou znalost měkkých a tvrdých dovedností. Naše technologicky robustní řešení vám tyto informace dodá.

V péči o přicházející talenty je motivace základ

Znalost motivátorů nám přináší mnoho. Motivovaní lidé rozvíjejí svůj potenciál a vytvářejí skvělou podnikovou kulturu. Například pro mileniály je motivace a pocit smysluplnosti práce v žebříčku důležitosti hodně vysoko. Manažeři potřebují pro dosažení výsledků informace o svých lidech, které budou založené na důkazech.

Když změna a nedostatek talentů jsou novou konstantou, rozvoj je naprostá nutnost

Chcete-li si zachovat talenty v době nedostatku, je třeba je rozvíjet. Objevovat a stimulovat rozvojové potřeby Career Ownerů je dnes velkou výzvou. Thalento® nabízí nástroje, díky nimž to s přehledem zvládnete. V Thalento® Learning najdete jak řešení na míru, tak e-learning.

Mobilita je klíčovým slovem naší současné obchodní reality

Klesající dostupnost talentů a nová etika světa práce zvyšuje tlak na organizace. Lidé chtějí zkoumat aktuální příležitosti, rozvíjet své talenty a rozšiřovat možnosti. Tvorba aktuálních a objektivních údajů v oblasti mobility je v dnešní době cenným přínosem. S Thalento® rozumíme potřebám organizací a Career Ownerů v oblasti mobility.

Řízení toku talentů v organizacích a mimo ně jako každodenní úkol

Organizace a talenti budou v HR budoucnosti pouze dočasnými partnery. Kariéra se zkracuje a je dynamičtější. Hledání nových řešení pro novou pracovní realitu je naší vášní již celých 10 let.

Každý konec je začátkem nového životního cyklu

Pochopte, proč lidé odcházejí. Poslouchejte, učte se, trénujte a podporujte je každý den během celé kariéry u vás. Nejen když se rozhodnou odejít. Akceptujte a povzbuďte jejich další kariérní krok, zásadně totiž určuje jejich vnímání vaší organizace. Velmi pravděpodobně se nevidíte naposledy. Na tom, jak a v jaké atmosféře se s odcházejícím zaměstnancem rozejdete velmi ovlivňuje pravděpodobnost budoucí spolupráce a vaši značku jako zaměstnavatele.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat