Řešení šitá na míru průmyslu

Řešení šitá na míru průmyslu

Thalento® je globálně aktivní v téměř každém průmyslovém odvětví. V průběhu let jsme společně s našimi mezinárodními partnery vyvinuli cenné postupy specifické pro různé obory, průmyslová řešení, navržená na základě specifických požadavků jednotlivých odvětví ale také modely a testy platné v napříč průmyslovými sektory.

Potravinářský průmysl a rychlé občerstvení

Potravinářský průmysl je domovem prvních zákazníků Thalento. V roce 2008 jsme vyvinuli výkonostní model pro inženýry technické údržby v globálním potravinářském průmyslu.

Dnes nabízíme specifická řešení, včetně modelu FOOD, který nabízí ověřený pohled na chování orientované na výsledky a chování orientované na zákazníka, které je tak typické pro toto odvětví.

FOOD Model

Osobnostní vlastnosti a motivátory specifické pro FOOD, které určují schopnosti a výkon (budoucích) zaměstnanců. Nabízíme 2 modely:

Byznys zpráva: Jasné informace o byznysových rozhodnutích

Podrobná zpráva: Úplné podrobnosti o výkonu a motivaci

Výsledkem je optimální vyhodnocení potenciálu pro obecné a manažerské pozice v potravinářském průmyslu.

Maloobchod a móda

Maloobchodní a módní průmysl se neustále mění. Očekávání od firem a zaměstnanců jsou vysoká. Porozumění očekávání zákazníků a na základě toho nalezení těch správných lidí se správnými schopnostmi je od začátku naší přidanou hodnotou.

V roce 2011 jsme se zabývali výzkumným projektem v úzké spolupráci s maloobchodním sektorem. Díky tomu vznikl report Thalento® RETAIL. Dnes je používán v celé Evropě.

THALENTO® RETAIL

Thalento® RETAIL má 2 modely. Obě verze nabízejí ověřené informace pojednávající o 5 klíčových výkonových oblastech a Motivátorech a driverech, které jsou specifické pro maloobchod.

Store Manager

Prodejce v maloobchodě

Pro oba modely jsme vyvinuli 2 verze;

Obchodní manažer, který obsahuje pouze praktické informace užitečné pro řízení

HR profesionál, nabízející podrobné hodnocení

Automotive

Celosvětový automobilový průmysl čelí velkým změnám. Ať už to je dopad nových technologií, které nastupují s rychlým tempem, nebo rostoucí globální nedostatek talentů. Výzev je mnoho a jen tak nepominou. Společnost Thalento® získala bohaté zkušenosti s navrhováním a dodáváním řešení.

Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat