Cookies

Použití cookies

1. Základní informace

Protokol http je protokol, kterým komunikuje webový server, na kterém jsou uloženy tyto webové stránky s Vaším prohlížečem.

Protokol HTTPS je verze protokolu http, která používá šifrovanou komunikaci. Tyto webové stránky s Vámi komunikují tímto šifrovaným protokolem, abychom chránili data, která nám svěřujete.

Jako Cookie se v protokolu http/https, označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby, např. zvolený jazyk, v jakém se mají stránky zobrazovat apod. Slouží také k tomu, aby server věděl, jakými stavy jste na webu již prošli a v jakém stavu zpracování se nacházíte. To je nutné pro to, aby webové stránky správně fungovaly.

Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web Vás díky Cookies může identifikovat, a to mu umožňuje analyzovat vaše chování při opakovaných návštěvách stránek. Cookies jsou v počítači uchováván po různou dobu v závislosti na tom, k jakému účelu jsou používány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek. Takové cookies pak slouží k analýze chování uživatelů stránek – lze odlišit nového návštěvníka od návštěvníka, který se na stránky opakovaně vrací a je možno evidovat preference daného návštěvníka. V případě užití cookies třetích stran – typicky Google nebo Facebooku, lze v analytice zjistit, z jakého webu daný návštěvník stránek přišel a samozřejmě Google nebo Facebook zjistí o takovém návštěvníkovi podstatně více informací, protože mohou sledovat jeho činnost v rámci různých webových stránek.

Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem činíme.

Další povinností provozovatele webových stránek je získat souhlas k uložení cookies do počítače, a to i těch, které jsou nutné pro správnou funkci stránek. Proto Vás obtěžujeme lištou, prostřednictvím které můžete souhlas vyjádřit.

Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identifikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá osobními údaji a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.

Účel cookies. Vzhledem k tomu, že protokol http je bezestavový, mohou být některé cookies nutné pro normální běžnou funkci webových stránek. Jiné slouží zlepšení funkcí a personalizaci obsahu, další mohou sledovat Vaše preference, mohou ukládat informace, díky kterým lze pak předvyplnit údaje z Vašeho profilu do formulářů, mohou umožňovat sledování Vašeho pohybu na internetu nebo daných webových stránkách.

Zdroj cookies. Některé cookies mohou patřit provozovateli stránek a pracují pouze s doménou, na které si právě prohlížíte webové stránky. Provozovatel stránek může dovolit třetím stranám, aby prostřednictvím jeho stránek ukládaly cookies do Vašeho počítače (typicky cookies pro Google analytics).

Webové signály jsou elektronické obrázky (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat v identifikaci uživatele stránek a umožňovat počítat uživatele, kteří tyto weby

navštíví nebo umožnit další analýzu chování uživatele. Webové signály mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, aby bylo možno zjistit, zda byly přečteny a zda byly případně využity ve sdělení obsažené odkazy.

2. Zákonné podmínky pro použití cookies.

  • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
  • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES).
  • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
  • Vždy byste měli mít možnost uložení cookies do počítače odmítnout. (Vždy je můžete prostřednictvím prohlížeče vymazat.)

3. Používané cookies

Tyto webové stránky používají tyto cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek:

Název

Životnost

Funkce/účel

Tabulka 1 Cookies nutné pro provoz stránek

Dále používáme vlastní cookies, které nám slouží pro další účely. Jejich seznam a účely použití jsou uvedeny v následující tabulce.

Název

Životnost

Funkce/účel

hs

svSession

2 roky

Udržuje hodnotu Vašeho identifikátoru a umožňuje nám zjistit, že přistupujete na naše stránky opakovaně.

XSRF-TOKEN

Tabulka 2 Vlastní cookies

Dále používáme tyto cookies třetích stran:

Název

Životnost

URL třetí strany

Funkce/účel

JSESSIONID

2 roky

.nr-data.net

Umožňuje sledovat pohyb uživatele po stránkách a vytvářet statistiky, které slouží k lepšímu vyladění webových stránek. Neukládá žádná data, která uživatel zadává. Podrobnosti zde:

Tabulka 3 Cookies třetích stran

4. Další informace

Informace o právech subjektů osobních údajů naleznete zde: <link na dokument s právy subjektů údajů>

Jste-li přesvědčeni, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem nebo potřebujete nějaké vysvětlení či informaci obraťte se prosím na nás:

Kontakt na nás:

IMAGELAB s.r.o.

Světova 523/1

180 00 Praha 8

Mobil: +420 773 227 227

Jednatelem společnosti je MUDr. Vratislav Kalenda a lze jej kontaktovat mailem na imagelab@imagelab.cz.

Máte právo si stěžovat i u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz