Mirka Langrová

Pro naše klienty navrhuji řešení vzdělávacích a poradenských projektů. Pracuji s psychodiagnostikou, zajímá mě informační podpora vzdělávání a oblast šíření know-how.

Moje role v Image Lab

Pro naše klienty navrhuji řešení vzdělávacích a poradenských projektů, které také vedu a působím na nich jako konzultant / lektor. Pracuji s psychodiagnostikou, zajímá mě informační podpora vzdělávání a oblast šíření know-how.
Na jakých projektech můžeme spolupracovat
Můžeme se potkat zejména při konzultační práci nad komplexními vzdělávacími programy a programy výběru a rozvoje zaměstnanců. Vzdělávání společně ušijeme na míru cílové skupině tak, aby obsah a forma co nejvíce seděly na její potřeby a byly propojeny s praxí. Vymyslíme způsob, jak sladit řešení s Vašimi existujícími procesy. Můžeme se setkat na Development a Assessment Centre: společně nastavíme hodnotící kritéria (např. Váš kompetenční model), na jejich základě vymyslíme přiléhavý harmonogram, který realizujeme v čase a místě Vašich potřeb. Ráda se s Vámi potkám také na ostatních kurzech soft skills, zejména projektového a procesního řízení, které pro Vás Image Lab pořádá.

Teoretické zázemí

Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a management na fakultě Ekonomicko-správní. Mou oblastí zájmu je rozvoj lidského potenciálu bez ohledu na obor působnosti a postavení člověka a také rozvoj organizací především z pohledu optimalizace procesů.

Odborné zkušenosti

V Image Lab působím od března 2013, kdy se drobnou oklikou vracím do světa HR, abych zužitkovala své konzultační zkušenosti a zkušenosti s vedením projektů pro veřejný, komerční i neziskový sektor. V letech 2007 až 2010 jsem pracovala jako konzultant v sociálních službách, kde jsem pomáhala lidem ohroženým užíváním návykových látek a problematickým uživatelům nelegálních drog v návratu na otevřený trh práce. V r. 2010 jsem vstoupila do světa IT, nejprve jako konzultant pro oblast sociálních služeb a e-learningové vzdělávání, později jsem začala vést konzultační projekty se zaměřením na implementaci procesního řízení a vývoje software. Mezi významné projekty, na nichž jsem se podílela, patří benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém a Zlínském kraji, webový portál Plzeňského kraje a mezinárodní projekt COORENOR (Coordinating European Initiative among National Organizations for Organ Transplantation).

Certifikáty, publikační činnost, originální metodiky

  • 60 hodinový sebezkušenostní výcvik Motivační rozhovory
  • Zábranský, T., Běláčková, V., Štefunková, M., Vopravil, J., & Langrová, M. (2011). Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.
  • MoodleMoot 2011, přednáška: Využití Moodle v interním vzdělávání pro ISO 9001.
  • VII. Celostátní konference České asociace studentů psychologie, workshop Aplikace sociálně psychologického myšlení v drogových službách, 2010.

Co mě na mé práci fascinuje

Co Image Lab učí, tím také žije.

Kde beru energii

V rozhovorech se zajímavými lidmi, inspirativní jsou především děti. Taky ze snů, čtení a cestování.

Jakou knížku bych Vám doporučila

Jako inspirativní pro život i práci mi uvízly v paměti Lži na pohovce od I. Yaloma, od K. Čapka Rozhovory s T.G.M. a od M. D. Johnsona Spencera, „Who Moved My Cheese?“

Moje oblíbené místo

Příroda kdekoli, zejména les, voda a výhled do otevřené krajiny.