Martina Gregořicová

Věřím, že každý může růst a stále se učit něčemu novému. Proto skrze lidský a přirozený přístup usiluji o to dát účastníkům příležitost se posunout a odnést si něco hodnotného pro sebe.

Moje role v Image Labu

Kouč, lektor

Na jakých projektech můžeme spolupracovat

Specializuji se na oblast automotive. Jako kouč a konzultant pracuji v rámci České republiky na dealerstvích v oblasti poprodejních služeb. Potkat se můžeme také na trénincích s tématem změny – jak se se změnou vyrovnat jako tým či jak ji komunikovat svým podřízeným. Baví mě kurzy prezentačních, komunikačních dovedností či jak efektivněji zacházet se svou energií a předcházet následkům stresu. V neposlední řadě se věnuji realizaci assessment a development center.

Teoretické zázemí

Dveře do světa práce s lidmi mi otevřela Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Důležitým pro mě byl také pětiletý sebezkušenostní terapeutický výcvik (model SUR).

Odborné zkušenosti

Mám zkušenosti jako personální konzultant v procesu náboru a diagnostiky potenciálu lidí. V oblasti vzdělávání jsem se věnovala zejména programům z okruhu komunikačních dovedností a sebeřízení. Pomáhala jsem ve firmách zavádět koučovací přístup, mám zkušenosti s tréninky pro interní kouče. Ve společnosti Image Lab zastřešuji oblast koučování a pořádám interní vzdělávání pro kouče.

Certifikáty

  • Držitel mezinárodně uznávané akreditace – level ACC, udělené Mezinárodní federací koučů (ICF)
  • Akreditovaný externí profesionální kouč MŠMT ČR a ICF
  • Certifikovaný trénink Praktik NLP
  • Akreditovaný výcvik telefonické krizové intervence

Co mě na mé práci fascinuje

Vždy mě nadchne, že se během kurzů společnými silami vytvoří něco víc. Společná synergie a momenty posunu účastníků tam, kam chtěli nebo doufali. Velmi mně také při práci obohacuje setkávání se s rozličnými lidmi a jejich zkušenostmi a pohledy na svět.

Kde získávám energii

Získávám skrze hudbu. Ať už jako posluchač nebo aktivně s kapelou ve zkušebně i na pódiu.

Jakou knížku bych Vám doporučila

  • Láska, svoboda, samota – Osho
  • The last lecture – Randy Pausch

Moje nejoblíbenější píseň

Mezi mé nejoblíbenější patří například Don´t give up od anglického zpěváka a hudebníka Petera Gabriela z alba Secret Word live.