Lýdia Ondrejkovová

Moja rola v Image Lab

Pôsobím ako lektorka a konzultantka pobočky Image Lab na Slovensku.

Na akých projektoch môžeme spolupracovať

Môžeme sa stretnúť pri nastavovaní tréningu presne na mieru Vašim potrebám, dohodovaní zákazky a príprave všetkého potrebného.

Podporovať druhých v rozvoji a raste vnímam ako súčasť svojho osobného poslania v práci aj mimo nej. Preto sa s Vami rada stretnem na tréningoch zameraných na rozvoj efektivity, spolupráce, komunikačných zručností, prezentačných zručností, či time managementu. To čo sa naučíte ovplyvní nie len vaše zručnosti, ale aj váš pohľad na situácie a ľudí okolo v pracovnej aj osobnej oblasti života.

Teoretické zázemie

Absolvovala som jednoodborové štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave (bakalárske štúdium) a Univerzite Komenského v Bratislave (magisterské štúdium).

Odborné skúsenosti

Venovala som sa práci s ľuďmi s ťažkými duševnými poruchami v dennom rehabilitačnom centre. Pokračovala som ako metodička, lektorka a neskôr predsedníčka celoslovenskej mládežníckej organizácie, kde som počas celého obdobia mala na starosti aj tvorbu a realizáciu vzdelávacích podujatí, konferencií a sprevádzanie našich mladých animátorov a dospelých pracovníkov s mládežou. Mala som možnosť pracovať ako lektorka vzdelávacieho programu určeného pre rozvoj jednotlivcov aj spoločností v oblastiach vízie, efektivity, soft skills, time managementu, personálneho manažmentu a spolupráce.

Čo ma na práci fascinuje

Fascinuje ma ako ľudia ožívajú, rastú, keď objavia svoje dary a začínajú žiť na mieste, kde cítia, že majú byť. Obdivujem, ako sú schopní prekonávať vlastné horizonty. Stretávam množstvo hodnotných a hodnotových ľudí, od ktorých sa mám stále čo učiť.

Kde získavam energiu

Som aktívny človek s chuťou meniť svet. Alebo aspoň seba v ňom. Čerpám v blízkych vzťahoch, v tichu a pri športe. Pri reflexii a štúdiu naberám chuť ísť stále ďalej a ďalej.

Akú knižku by som Vám odporučila

  • Pre zamyslenie nad zmyslom života – Napriek všetkému povedať životu áno (Viktor E. Frankl)
  • Pre zamyslenie nad osobným poslaním a efektivitou – 7 návykov skutočne efektívnych ľudí (Stephen R. Covey)
  • Pre zamyslenie nad vzťahmi – 5 jazykov lásky (Gary Chapman)

Môj najobľúbenejší

…citát je od V. E. Frankla: „Keď človek vie prečo, zvládne každé ako.“ Učí ma hlbokej a skutočnej motivácii, ktorá potom prenáša hory, minimálne v mojom srdci.