Daniela Krížiková

Vediem pobočku IL v Bratislave, budujem a rozvíjam slovenský tím a reprezentujem IL na slovenskom trhu. Ďalej pôsobím ako lektorka a konzultantka, venujem sa i individuálnemu koučingu.

Moja role v Image Lab

Jsem ředitelkou Image Lab SK a současně naplňuji roli konzultanta, trenéra a kouče pro klíčové projekty.

Na akých projektoch môžeme spolupracovať

Rada sa s Vami stretnem na tréningoch zameraných na komunikačné zručnosti, asertivitu, zvládanie stresu, prezentačné a obchodné zručnosti. Z manažerských zručností sú to tréningy vedenia ľudí, motivácie zamestnancov, hodnotenia výkonu, vedenia porád, time management, práca s tímom. Môžeme spolupracovať aj na komplexných projektoch vo forme Development a Training Center alebo merania výslednej efektivity vzdelávania. V rámci koučingu sa môžeme zamerať na individuálnu prácu smerujúcu k zvyšovaniu výkonnosti alebo osobnostnému rozvoju.

Teoretické zázemie

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala som intenzívny skupinový a individuálny výcvik v psychoterapii (Katatýmne orientovaná psychoterapia).

Odborné skúsenosti

Mám skúsenosti s individuálnou a skupinovou psychoterapiou a psychodiagnostikou, s vedením tréningov a facilitovaním workshopov, s výberom a rozvojom zamestancov vo forme AC/DC, koučingom. Na pozícii manažéra a kouča predaja v bankovníctve som získala manažerské skúsenosti s vedením obchodných tímov a vyskúšala som si, ako je to s prenášaním niektorých teoretických záležitostí do praxe. Na vlastnej koži som zažila procesy fungujúce v korporácii a uvedomila som si dôležitosť ich správneho nastavenia a riadenia.

Čo ma na práci fascinuje

Rozmanitosť práce s ľuďmi a odkrývanie potenciálu v každom z nás. Stretávanie sa s rôznymi ľudskými príbehmi a situáciami. Energia, ktorá vzniká na tréningoch alebo pri kočingu. Hľadanie možností zmeny a nachádzanie východísk v zdanlivo neriešiteľných situáciách.

Kde získávam energiu

S rodinou na čerstvom vzduchu v prírode, pri práci na záhrade, pri behu a joge, pri dobrej knihe.

Akú knižku by som Vám odporučila

Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz – Pátá dohoda
Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Irvin D. Yalom – Když Nietzche plakal

Moje obľúbené miesto

Jar v našom ovocnom sade, keď všetko pučí a prebúdza sa…